699. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2013 v 22:45.


ČLOVĚK SE MUSÍ STÁLE SNAŽIT BÝT JAKO JÁ


Má vroucně milovaná dcero,

protože po celé zemi přibývá pohrom, na jednoduché úrovni se musí člověk stále snažit být jako Já.

Ve vašich každodenních životech je důležité, abyste se chovali k jiným tak, jak jsem vás učil během času mého pobytu na zemi. Musíte vždy nejdřív přemýšlet, než učiníte něco, co by mohlo ovlivnit jinou osobu takovým způsobem, že by to vyvolalo konflikt. Když jste požádáni o pomoc, poskytněte ji. Když někdo s vámi vyvolá spor, o kterém víte, že jiným lidem způsobí bolest, musíte jej urovnat.

Způsob, jakým jednáte s ostatními lidmi, bude mít přímý vliv na váš klid mysli. Chovejte se k jiným nespravedlivě, mluvte o nich špatně, nebo se pokuste je ošidit, a totéž uděláte sobě samým. Neboť vás budu soudit podle toho, jak se chováte k jiným lidem. Všechno co je dobré ve vašich srdcích, může být živeno, aby vám umožnilo stát se nádobou naplněnou mými vlastnostmi, abyste se mohli chovat k jiným tak, jak bych se k nim choval Já. Neboť každý čin, kterým Mi uděláte radost, vzdá velkou čest Bohu.

Ve svých každodenních životech hledejte vždy Pravdu, protože vám to pomůže ve vašem boji se zlem, které, jak sami zjistíte, se postaví proti vám v každé etapě této cesty se Mnou.


Váš Ježíš


zpět