698. Poselství Ježíše ze dne 3. února 2013 v 22:50.


ZANEDLOUHO ZAČNE KONEČNÁ FÁZE OČISTY LIDSTVA


Má vroucně milovaná dcero,

dnes je mimořádný den, kdy má láska k lidem se vzdouvá jako velký oceán v posledním pokusu vylévat mé milosti na jejich duše.

Cloumám srdci všech mužů, žen a dětí, různými způsoby, aby si uvědomili přítomnost lásky a dobré vůle. Mnoho jich odpoví, mnoho ne. Přesto je pocit lásky této božské přítomnosti Boha hluboce zakořeněn v jejich srdcích. Člověk je připoután k mému Nejsvětějšímu Srdci, ačkoliv tomu nemusí rozumět. Má Krev proudí jako tepnou do života každého Božího dítěte. Je to pouto, které všechny sjednocuje v jednu rodinu. Tato svatá rodina vytvoří kořeny stromu, který vyžene mnoho větví v mém Novém ráji.

Mnohé z těchto zatvrzelých duší se časem obměkčí a dovolí Mi je obejmout. Všechny z vás připravuji na mé velké milosrdenství. Některé z těchto zatvrzelých duší odpadnou a seschnou a budou smeteny bez známek života. Ale většina Božích dětí bude instinktivně vědět, kdy uzrál čas. Budou vědět, že všechny pocházejí ze stejné rodiny a přijmou, že byly zrozeny mým Otcem.

On, nejvíce milující ze všech otců, trpí v této chvíli velkou bolestí a je hluboce zraněn temnotou, kterou vidí v duších mnoha svých dětí. Zanedlouho začne konečná fáze očisty lidstva. To bude znamenat oddělení dobrého od špatného. Jak to zlomí srdce mého Otce, ale musí to být uděláno. Je to, jako kdyby připravoval svoji zahradu, aby byla dobře udržovaná a dokonalá. Plevel musí být zničen, jinak se rozšíří a zamoří zdravou úrodu.

Buďte vždy připraveni.


Váš Ježíš


zpět