697. Poselství Ježíše ze dne 2. února 2013 v 15:30.


ZNAMENÍ, KTERÁ SEŠLU, OKAMŽITĚ POZNÁTE


Má vroucně milovaná dcero,

miluji tě a v této svaté práci jsem každou vteřinu s tebou. Jsem přítomen a vedu tě při každém úkolu, který na sebe bereš, abych zajistil, že se mé Slovo dostane k úplně každému Božímu dítěti.

Nikdy nedovol překážkám nebo nezdarům tě zastavit a zdržet to, co je nyní naléhavou misí k záchraně lidstva.

Až se moji následovníci shromáždí v modlitebních skupinách, také pocítí moji Boží přítomnost a Já se jim nechám poznat různými způsoby. Znamení, která sešlu, okamžitě poznáte.

Vyliji moji lásku, mé uzdravení, mé milosti a má požehnání. To je věk, kdy pro dobro všech nic není nemožné, je-li to v souladu s Boží vůlí.

Nyní, kdy se mé modlitební skupiny spojují, moje armáda zbytku církve se bude rozvíjet a růst. Právě tak jako semena, na počátku zasazená jen do několika málo srdcí, vyrostla a znásobila se ve více než ve dvou stech zemích, z nichž, moji drazí následovníci, vám mnohé nejsou známé.

Pokračujte v budování základů, krok za krokem. Každá využitá příležitost je důležitá, protože nakonec vytvoří schody vedoucí do nebe.


Váš Ježíš


zpět