695. Poselství Matky Spásy ze dne 31. ledna 2013 v 15:30.


KRISTOVA ARMÁDA ZBYTKU CÍRKVE ZVÍTĚZÍ


Mé milované Boží děti,

jsem vaše Nebeská Matka, Matka milosrdenství, Matka Spásy. Vy jste moje nejdražší děti a já vás všechny skryji pod svůj závoj spásy, jak vaše znavené duše bojují v bolesti.

Modlete se, mé děti, k mému Synu s naprostou vírou a důvěrou v jeho milosrdenství. Nikdy vás neopustí. I když snášíte bolest a jste zarmoucení, protože znáte pravdu, a cítíte se nešťastní kvůli zlobě, kterou vidíte všude kolem vás, musíte zůstat v pokoji. Neboť jste obklopeni láskou Boha, mého Otce, a jste požehnáni milostmi, které vám můj Syn uděluje, a to obohacuje vaše duše.

Nesmíte dovolit strachu a obavám, aby vás odváděly od úlohy, kterou vám můj Syn předurčil. Kristova armáda zbytku [církve] zvítězí a přivede ve svých stopách miliardy duší, které stanou před trůnem Božím.

Jaké požehnání vám bylo dáno. Vy, kteří povedete modlitební skupiny modlitební kampaně mého Syna a budete jim pomáhat, zachráníte miliardy duší. Tyto modlitby jsou jako žádné jiné, dané lidstvu jako dar se zvláštními milostmi s nimi spojenými. Aniž byste věděli, duší, které pomáháte zachránit, je třicetkrát více, když se modlíte tyto modlitby. Umožňují vám utěšit srdce mého Syna zvýšením a posílením počtu duší, které potřebuje, aby naplnil svůj plán spásy.

Děkuji vám, že odpovídáte na prosbu mého Syna z nebes. V posledních dvou týdnech vám bylo dáno mnoho milostí. Ovoce, které přinesou, poznáte jasněji, až si budete razit cestu vpřed na cestě Pravdy, směrem k věčnému životu.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět