690. Poselství Boha Otce ze dne 26. ledna 2013 v 19:22.


PROTO JEN ZÁZRAK MŮŽE ZACHRÁNIT LIDSKÝ ROD


Má nejdražší dcero,

můj drahý Syn, který za mé děti zemřel krutou smrtí, se připravuje na své velké milosrdenství.

Poskytl jsem Mu, až do této chvíle, čas potřebný k přivedení co možná nejvíce duší pod jeho Boží milosrdenství, aniž by se vzdal jediné zbloudilé duše. Čas pro můj dar lidstvu je již velmi blízko.

Čas, kdy můj Syn, Mesiáš, přišel žít na zem, byl lidstvem promrhán. Odmítli Ho. Podruhé, kdy Mu dávám svolení přijít znovu, to nebude jiné. Bude odmítnut.

Proto jen zázrak může zachránit lidský rod. Ale tento zázrak se může stát jen tehdy, když Já, Bůh Stvořitel všeho, co je, mohu zajistit, že svobodná vůle člověka zůstane nedotčená. Do tohoto daru svobodné vůle nemůže být zasahováno. Když Mi ji někdo přinese jako dar, bude to ten nejvzácnější a nejdokonalejší ze všech darů.

Můj Syn může povzbudit duše k odpovědi na jeho volání tím, že jim podá důkaz týkající se jejich hříchů. Když pak projeví výčitky svědomí, jeho milosrdenství zahrne miliardy duší, které by jinak nemohly být zachráněny.

Snažně vás prosím, drahé děti, dobře se připravte.


Váš milující Otec
Bůh Nejvyšší


zpět