686. Poselství Matky Spásy ze dne 23. ledna 2013 v 16:05.


MOCÍ MODLITBY MŮŽE BÝT MILOSRDENSTVÍ MÉHO SYNA ŠÍŘENO PO CELÉM SVĚTĚ


Mé děti,

musíte se snažit, abyste zasvětily nejméně patnáct minut denně modlitbám modlitební kampaně, protože je to velmi důležité.

Musíte si najít čas na tyto modlitby, protože již zmírňují mnohé tragédie na světě, způsobené zlými lidmi konáním ohavných skutků.

Nesmíte nikdy zapomenout na moc modlitby, nebo na skutečnost, že mou přímluvou vám pomohu ve vašem zápasu s vírou.

Mnozí z vás jsou zaměstnáni jinými věcmi ve svých životech, ale musíte vynaložit veškeré úsilí, abyste prokazovali úctu mému Synu. Pro mnohé z vás může být modlitba těžká.

Může být těžké modlit se v soukromí a ti, kteří nemohou vidět nejdokonalejší a nekrásnější tvář mého Syna, Ježíše Krista, jsou snadno rozptylováni.

Zde je krátká modlitba modlitební kampaně (95):

Za pomoc najít čas k modlitbě

"Ó, Matko Spásy, přijď mi na pomoc, když se snažím najít čas k modlitbě.

Pomoz mi věnovat tvému milovanému Synu, Ježíši Kristu, patřičný čas, abych mu ukázal, jak velice Ho miluji.

Blahoslavená Matko Spásy, daruj mi, prosím, potřebné milosti a vypros mi u svého drahého Syna veškeré milosrdenství a lásku, aby mě mohl ukrýt v nitru svého Nejsvětějšího Srdce. Amen."

Děti, vše, co musíte udělat, abyste šly po cestě Pravdy, je věnovat potřebný čas modlitbě. Mocí modlitby může být milosrdenství mého Syna rozšířeno po celém světě. Tím, že se budete modlit modlitby modlitební kampaně, bude moci být mým Synem naplněna smlouva k záchraně světa.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět