683. Poselství Ježíše ze dne 20. ledna 2013 v 17:50.


TITO LIDÉ BUDOU NIČIT MÉ CÍRKVE A JEN NEMNOHÝM BUDE DOVOLENO NABÍZET KAŽDODENNĚ SVATOU OBĚŤ


Má vroucně milovaná dcero,

přeji si, aby moji stoupenci beze strachu přijali změny, které leží před nimi. Jen těmito změnami může být člověk očištěn.

Brzy přijdou ďábelské skutky války a odebírání vašich práv, vyvolané k ovládnutí způsobu řízení vašich zemí. Kdyby k této poslední bitvě mezi královstvím mého Otce a ďáblem a jeho zlými duchy nedošlo, pak by zlo nemohlo být zničeno.

Neustále budou podnikány pokusy o ovládnutí vašich měn a osobního přístupu k vašim penězům. Ale vaše modlitby mohou zastavit zlovolné vůdce v jejich pokusech vás zotročit. Tito lidé budou ničit mé církve a jen nemnohým [kněžím] bude dovoleno nabízet každodenní oběti. Přesto budou mezi nimi i takoví, kteří díky Boží milosti zůstanou pevní.

Budou pronásledovat církev a způsobí velké rozdělení mezi vůdci v křesťanských církvích, a přesto budou kněží a duchovní, kteří ještě zůstanou, protože odmítnou se podrobit tomuto nátlaku.

Pokusí se zrušit svátosti křtu, svatého přijímání a zpovědi, a přesto tito věrní a stateční posvěcení služebníci Mi budou i nadále sloužit.

Nezapomeňte, že vaše modlitby zmírní dopad a tvrdost těchto zkoušek. Když mé vybrané duše se budou modlit zvláště za tyto činy milosrdenství, odpovím na jejich volání.


Váš Ježíš


zpět