679. Poselství Matky Spásy ze dne 18. ledna 2013 v 19:30.


ODSTRANĚNÍ VŠECH SYMBOLŮ MÉHO SYNA BUDE ZNAMENAT ZAČÁTEK KONCE


Mé děti,

dochází k obratu, protože hřích se stále všude rozšiřuje. Jak se hřích stává přijatelným v srdcích lidí, země bude naříkat v agonii pod tíhou temnoty.

Světová válka je nyní inscenována a brzy odhalí svou ohyzdnost, jež leží v srdcích světových vůdců, kteří jsou spojeni jako pupeční šňůrou. Jeden živí druhého, ale brzy žádný nezůstane vůdcem ve svých národech, protože budou poslouchat jen jednoho pána, antikrista.

Mnohým může svět připadat stejný, ale není. Kvůli zlu, vyvolanému vtělenými démony, kteří se potulují v kuloárech moci, bude trpět celé lidstvo. Moc, držená těmito otroky zlých vůdců způsobí, že občanská práva zaniknou. Příznaky jsou již zjevné. Brzy budou všechna zrušena a budete muset důvěřovat a odevzdat se mému Synu, abyste dokázali přestát bezpráví, kteréhož budete muset být svědky.

Odstranění všech symbolů mého Syna bude znamenat začátek konce. Až se to stane, budete vědět, že čas Druhého příchodu je blízko.

Musíte setrvat v modlitbách, děti, a pokračovat v modlitbách modlitební kampaně, neboť jsou velmi mocné a pomohou zmírnit utrpení, které je plánováno skupinou zla.

Země se bude nyní otřásat tam, kde sídlí tito vůdci, ovlivnění démonem. Ruka Boha Nejvyššího udeří zemi, ale mnoho těch, kteří vedou hříšné životy, může být zachráněno vašimi modlitbami.

Vliv Zlého je nyní pociťován v církvích a těmi, kteří hlásají svaté Boží Slovo. Jsou prvořadým cílem Zlého a antikrist nepoleví ve svém úsilí zničit všechny křesťanské církve.

Modlete se, modlete se, modlete se za Kristovu armádu, aby zůstala klidná a v míru. Jen tehdy, když budete plně důvěřovat mému Synu a tím, že se vzdáte své svobodné vůle, se stanete silnými. Pak budete moci vydržet tyto zkoušky.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět