677. Poselství Ježíše ze dne 15. ledna 2013 v 22.50.


PROSÍM, PŘIJMĚTE TENTO NOVÝ DAR UZDRAVENÍ, JENŽ VÁM NYNÍ NABÍZÍM


Má vroucně milovaná dcero,

jak se tato mise rozrůstá a rozšiřuje kolem světa, bude přicházet s novými zázraky, které z mé lásky a soucitu budou dány těm, kteří hrozně trpí. Když jsem přišel poprvé, moje milosrdenství se rozšířilo na duše, které potřebovaly mou pomoc.

Budou to ty, které jsou proniknuty nedostatkem víry a postiženy strašným tělesným utrpením. Těm, kteří ke Mně přijdou, ulevím v jejich utrpení. Učiním to pro zažehnutí víry jejich duší, ale bude to moc Ducha Svatého, která je může uzdravit.

Přineste Mi vaše utrpení. Přineste Mi vaše starosti. Přineste Mi vaši bolest. Přijďte ke Mně skrze vaše modlitby a Já je vyslechnu. Přeji si vás všechny vzít do mé svaté náruče a chránit vás.

Prosím, přijměte tento nový dar uzdravení, jenž vám nyní nabízím. Je ve formě modlitby modlitební kampaně a uzdraví vaši mysl, tělo i duši.

Touto modlitbou vám odkazuji vzácný dar uzdravení. Tím, že se ji budete modlit, poznáte, že tato žádost o pomoc sešle na vás a ty, které jste zahrnuli do této modlitby, velké dary z nebes. Přináší také mimořádnou ochranu k obnově těch ztracených, kteří jsou nejistí svou vírou a cítí pocit únavy. Mohou trpět kvůli svým pochybnostem. Mohou trpět tělesnými nemocemi, které ničí jejich schopnost dovolit Mi přinést jim pokoj, lásku a útěchu.

Abyste obdrželi toto požehnání k uzdravení, prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (94):

Za uzdravení mysli, těla a duše

"Ó, drahý Ježíši, ležím před Tebou unavený, nemocný, v bolesti a s touhou slyšet tvůj hlas.

Dovol Mi, aby tvá Boží přítomnost se mě dotkla tak, abych byl proniknut tvým Božím Světlem v mé mysli, tělu a duši.

Věřím ve tvé milosrdenství.

Zcela Ti odevzdávám mou bolest a utrpení a prosím Tě, dej mi milost věřit v Tebe, abys mě mohl vyléčit z této bolesti a temnoty, abych se stal znovu zdravým, a tak mohl jít po cestě Pravdy a dovolit Ti vést mě do života v Novém ráji. Amen."

Především se musíte starat o vaši víru. Potom, milostí mého milosrdenství, vyslyším vaši prosbu o uzdravení, v souladu s mou svatou vůlí.


Váš milovaný Ježíš


zpět