671. Poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2013 v 21:00.


NENASLOUCHEJTE PŘEHNANÝM TVRZENÍM O KONCI ČASŮ, KTERÁ MŮŽETE ZASLECHNOUT


Má vroucně milovaná dcero,

jelikož si přeji připravit svět na můj Druhý příchod, musím požádat všechny moje následovníky, aby Mi plně důvěřovali. Miluji vás. Vždy odpovím na vaše modlitby pro zmírnění ďábelských skutků, chystaných světu nepřáteli Boha.

Já vás ochráním, moji milovaní stoupenci. Ač bych vám nikdy neskrýval pravdu, musím vás varovat před neurčitými proroctvími, která jsou v této chvíli po světě šířena falešnými proroky a vyvolávají hrůzu v srdcích duší.

Jak už jsem vám řekl dříve, ruka mého Otce dopadne na ty zlé lidi, pokusí-li se Boží děti uchvátit ze země dříve, než budou připraveny na vstup do mého království.

Nikdy nesmíte dovolit strachu, aby vám vzal naději, nebo hrůze, aby uhasila lásku. Láska zničí zlo. Láska ve světě zmohutní a rozšíří se díky Boží milosti, v odpovědi na modlitby jeho dětí.

Nenaslouchejte přehnaným tvrzením o konci časů, která můžete zaslechnout. Nenechejte se takovými historkami, většinou zcela vymyšlenými, rozrušit nebo vystrašit.

Já, Ježíš Kristus, svým milosrdenstvím zničím zlo, protože se nikdy nevzdám duší. Bůh je láska. Boží moc je všemocná.

Bůh je milosrdný. Nikdy na to nezapomeňte.

Modlete se, modlete se, modlete se, nesmíte přece vaše srdce nechat znepokojovat, když modlitby mohou zmírnit mnohá zla na světě. Odevzdejte se Mi v lásce, naději a radosti a Já vám odejmu všechny vaše obavy a zbytečné starosti.

Když se připravujete na velikou oslavu, budete vždy plní radosti a vzrušení. A třebaže před tímto Velkým dnem se mohou přihodit četné nesnáze a obtížné situace, vše bude zapomenuto, až slunce vyjde na úsvitu onoho velmi očekávaného dne.

Takto se musíte dívat na můj Druhý příchod. I když zlo, které uvidíte, až se [můj příchod] bude blížit, vás vystraší a znechutí, bude trvat jen krátce, neboť všechno bude brzy zapomenuto.

Buďte v pokoji. Nikdy neztrácejte naději v mé velké milosrdenství. Nikdy neopustím ty, kteří Mě milují.


Váš Ježíš


zpět