667. Poselství Ježíše ze dne 3. ledna 2013 v 21:10.


OBRACÍM SE NA VŠECHNY, KTEŘÍ SI NEJSOU JISTI, ZDA EXISTUJI, NEBO NE


Má vroucně milovaná dcero,

obracím se na všechny, kteří si nejsou jisti, zda existuji, nebo ne.

Uvědomuji si, jak obtížné je pro vás uvěřit v jiný život než ten, který žijete. Já vím, že je pro vás těžké přijmout moji Boží přítomnost. Vězte však, že když někoho milujete, že je to Boží přítomnost ve vaší duši, co dává tento dar. Využijte tuto lásku, volejte ke Mně a Já promluvím k vašemu srdci.

Toto je čas, kdy velmi brzy instinktivně poznáte, že mnoho události ve světě způsobuje zlo přítomné v srdcích lidí a bezcitnost jejich duší.

Toto je čas, kdy nechám zaznít svému hlasu mezi vámi. Mluvím ústy svých proroků, abych vás osvítil a zjevil vám svou lásku k vám. Neodtahujte se ode Mne. V duši máte jiskru, kterou Mne poznáte. Nyní je čas přemýšlet o vaší budoucnosti a proto musíte znát toto: Beze Mne, bez mé lásky a mého milosrdenství, nikdy nenajdete pokoj.

Já jsem Pravda. Přináším zprávy, které vám mohou být nepříjemné, ale říkám Pravdu. Zpočátku je těžké Pravdu přijmout, odhaluje totiž zlo stejně jako dobro. Lidé chtějí vidět pouze příjemnou stránku, velmi často ale vnější vřelé zdvořilosti pouze Pravdu zahalují. Mnozí nemohou procítit Pravdu – existenci Boha, stvořitele všech věcí – jsou však připraveni přijmout lži, které jsou jim předloženy.

Jsou to jen přechodné formy smysl postrádajícího vzrušení. Úspěšně vás rozptylují a dávají vám falešný pocit bezpečí. Jsou však zcela bezobsažné.

Nezapomeňte, že váš čas prožívaný na zemi je prostě formou exilu zaviněného hříchem.

Když jsem přišel poprvé, přišel jsem zachránit lidskou rasu od hříchu. Žel, nebyl jsem vítán. Byl jsem zavražděn a zemřel jsem na kříži dříve, než jsem si mohl vyžádat mé království. Nyní přijdu znovu, jak bylo předpověděno, abych vznesl nárok na své království, zaslíbené Mi mým milovaným Otcem. Tentokrát vás všechny připravím na tuto událost, neboť vám nyní slibuji ten největší dar ze všech.

Vy jste děti Boží, ať už tuto skutečnost přijímáte, nebo ne. Jste velmi milováni. Osvítím vás, jestli ke Mně přijdete a poprosíte Mě, abych vám pomohl. Není se čeho bát, protože jsem váš milovaný Ježíš a zemřel jsem pro vás smrtí za velkého utrpení. Vaše vlastní trápení, kdy bloudíte ztracení ve zmatku a nemůžete najít pokoj, je skoro u konce.

Pojďte, následujte Mě. Mám velké plány a mé božství bude dokázáno všem. Dokonce i těm, kteří Mě stále odmítají, bude ukázána Pravda, když více než sedm miliard lidí bude svědky mého slavného Druhého příchodu.

Potom nikdo nebude popírat moji existenci. Už to nebude možné, a přesto mnozí odmítnou přijmout nové království, které odhalím všem Božím dětem.

Neodvracejte se, neboť si přeji vás zachránit a vzít vás, celé lidstvo, do dědictví, pro které jste všichni byli zrozeni.


Váš milovaný Ježíš


zpět