666. Poselství Matky Spásy ze dne 3. ledna 2013 v 21:00.


PŘÍČINOU, PROČ TOLIK LIDÍ JE V TAKOVÉ BOLESTI A TEMNOTĚ, JE TO, ŽE NEVĚŘÍ V BOHA


Mé dítě,

příčinou, proč tolik lidí je v takové bolesti a temnotě, je to, že nevěří v Boha.

Víra, která měla být vyvolenými vštěpena do každé duše, selhala. Tak mnozí se odvrátili od Boha a teď shledávají svoje životy prázdné a beze smyslu. Když se duše otočí zády k Bohu, stane se nepokojnou. Prázdnotu vyplní falešnou láskou k věcem, které nikdy neuspokojí jejich touhu po míru a pokoji.

Pravý pokoj lze najít jedině skrze Nejsvětější Srdce mého Syna. Přijmete-li Ježíše Krista jako svého Spasitele, nikdy nezemřete. Ani nezůstanete v duchovní vyprahlosti. Můj Syn vám přinese spásu, a dokonce i ten nejslabší mezi vámi najde vnitřní sílu, když Ho zavolá.

Těm, kteří nebyli nikdy učeni Pravdě, protože jim byla odepřena, bude nabídnuta ruka milosrdenství mým Synem. Osvítí je, protože jsou těmi, které si přeje přitáhnout do svého nádherného království.

Boží sláva vás spasí, pokud se uvolíte přijmout Pravdu otevřeným srdcem. Když poznáte Boží dobrotu, tak už nikdy nedáte před Ním přednost nikomu ani něčemu.

Prosím, modlete se, aby světlo Pravdy otevřelo mysl, tělo a duši každého z vás během Varování. Proto Bůh sesílá takový dar milosrdenství. Prosím, odpovězte na jeho volání.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět