664. Poselství Matky Spásy ze dne 2. ledna 2013 v 16:29.


NE VŠICHNI PŘIJMOU SVOBODU. MNOZÍ BUDOU NA STRANĚ ZLÉHO A MÉHO SYNA ODMÍTNOU.


Mé dítě,

ve světě se nyní mnoho přihodí a mnohé události jsou nezbytné pro očistu Božích dětí.

Je důležité, aby se všechna srdce otevřela Pravdě, svatému Božímu Slovu. Jestli svá srdce neotevřou, nebudou schopni přijmout Pravdu zaslíbení mého Syna lidstvu.

Přijde znovu, a brzy, aby své království na zemi vykoupil. Bude vytrženo ze zlého sevření Satana. Všem Božím dětem bude nabídnuta svoboda, kterou potřebují, aby se mohli sjednotit s mým Synem.

Ne všichni svobodu přijmou. Mnozí budou na straně Zlého a mého Syna odmítnou. Budou tak slabí, že nepřijmou jeho zaslíbení a budou se dál věnovat světským touhám.

Děti, prosím vás, buďte velkorysé k těmto duším. Ony nejen odmítnou milosrdenství mého Syna, ale budou pronásledovat a zesměšňovat všechny statečné duše, které povstanou a budou hlásat Boží Pravdu.

Pokračujte denně v modlitbách, děti, a potom odevzdejte všechny své možné obavy mému Synu. On vás miluje a přeje si ulehčit vám od takového trápení a bolesti. Pojďte ke mně, vaší milované Matce, a já Ho budu prosit, aby vás posílil ve věrnosti k Němu.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět