661. Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2012 v 17:50.


MOCÍ OKULTNÍCH SIL VZBUDÍ ZDÁNÍ VYLÉČENÍ NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝCH


Má vroucně milovaná dcero,

chci ti říct, že změny, které připraví svět na můj Druhý příchod, uvidí celý svět.

Válečné konflikty na Středním východě se zrychlí a rozšíří. Budou v nich zapojeny Západ i Východ. Chaos ukončí muž míru, šelma, antikrist. Postupem času mnozí uvěří, že je Bůh, Mesiáš, tak mocný jim bude připadat. Jeho moc mu bude propůjčena otcem zla, Satanem.

Mocí okultních sil vzbudí zdání vyléčení nevyléčitelně nemocných. Ze svých nemocí budou vyléčeni dočasně a lidé uvěří, že jeho moc pochází z nebe. Uvěří, že on je Já, Ježíš Kristus. Uvěří, že přichází, aby připravil svět na novou éru a že Druhý příchod se uskutečňuje před jejich očima.

Bude předvádět i jiné zázraky, ale bude to pouhá iluze. Někteří moji posvěcení služebníci před ním padnou na kolena a budou ho zbožňovat. Političtí vůdci mu budou otevřeně tleskat. Bude vnímán jako dobrý a pokorný mesiáš a napodobí všechny mé vlastnosti. Žel, oklame mnoho lidí.

Moji stoupenci, snažně vás prosím, varujte lidi, že Já, Ježíš Kristus, nepřijdu v těle. Tak to být nemůže. Já jsem již na zem v těle přišel a to se už podruhé nemůže stát. Až přijdu znovu, bude to stejným způsobem, jakým jsem odešel, a pak zlí budou vykázáni a můj Nový ráj nahradí zemi.

Nenechejte se oklamat. Buďte ostražití. Budu vás i nadále varovat před antikristem a lžemi, jež bude předkládat světu. Tímto způsobem Mi můžete pomoci zachránit ty ubohé duše, které ho budou otrocky následovat do hlubin pekla.


Váš Ježíš


zpět