660. Poselství Ježíše ze dne 29. prosince 2012 v 19:36.


NIKDY SE MĚ NEBOJTE, NEBOŤ JÁ PŘICHÁZÍM V MÍRU


Má vroucně milovaná dcero,

znovu vám všem říkám, moji drazí stoupenci, nemějte strach. I když přicházející události, jichž budete svědky, mohou být děsivé, pamatujte na má svatá Slova, která jste nyní dostali.

Moje láska k lidstvu je tak velká, že odpustím snadno jakýkoliv hřích, bez ohledu na jeho závažnost, pokud hříšník projeví upřímnou lítost. Nikdy se Mě neobávejte, pokud Mě skutečně milujete, protože Já vás vždy ochráním. Ano, budete trpět pro moje jméno, když Mě následujete. Ale to je něco, co musíte přijmout. Je to jen drobná cena za nádheru, která vás čeká.

Ti však, kteří jdou přede Mnou v mylné víře, že nepotřebují přítomnost Boha ve svých životech, by měli mít strach. Tito hříšníci, kteří nikdy neprojeví lítost, protože věří, že mají v moci svůj vlastní osud, padnou do propasti. Tuto past, nalíčenou na ně Zlým, lze přirovnat k tikajícím hodinám. Každou minutou, kdy jsou ode Mne vzdáleni, se jejich čas zkracuje. Jejich čas na vykoupení v mých očích je krátký.

Vězte, že dvě armády k bitvě o duše nyní zaujaly své pozice, aby se připravily na válku. Čas běží, a tak prosím, buďte vždy připraveni.

Nikdy se Mě nebojte, neboť Já přicházím v míru. Bojte se ale šelmy, přicházející jakoby v míru, přichází vás však zničit. On, Zlý a jeho následovníci na zemi jsou ti, kterých byste se měli bát. Ne Mne.


Váš Ježíš


zpět