657. Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2012 v 19:20.


PŘIJDE VELKÁ ZÁPLAVA. UVIDÍTE TAKÉ MENŠÍ POVODNĚ NAPŘÍČ JINÝMI ZEMĚMI.


Má vroucně milovaná dcero,

můj plán spásy začal v mém čase, dne 22. prosince 2012.

Tento čas ve světě je mým časem, kdy shromáždím všechny Boží děti dohromady, neboť velká bitva začíná.

Toto období Velkého soužení bude nějaký čas trvat. Válečné konflikty budou narůstat až do vyhlášení velké války a svět se bude měnit.

Všechny národy budou svědky změn. Musíte na ně být připraveni a přijmout je, neboť to všechno se musí stát před mým Druhým příchodem.

Dojde k velké záplavě. Uvidíte také menší povodně napříč jinými zeměmi.

Podnebí se začne měnit a počasí bude natolik jiné, že vám bude připadat zvláštní.

To je čas pro všechny, kteří otevřeli oči k Pravdě, aby si naplánovali svou cestu ke Mně, abych je mohl přivítat v mé svaté náruči.

Nemějte strach, neboť má láska mnoho z toho oslabí a vaše modlitby mohou zmírnit, a také zmírní mnohé z těchto událostí, stejně jako ukrutnosti plánované šelmou.


Váš Ježíš


zpět