656. Poselství Matky Spásy ze dne 24. prosince 2012 v 18:00.


DEN, V NĚMŽ JSEM PŘIVEDLA NA SVĚT SPASITELE, ZMĚNIL OSUD LIDSTVA


Mé dítě,

den, v němž jsem přivedla na svět Spasitele, změnil osud lidstva.

To malé dítě jsem vášnivě milovala jako každá jiná matka. Ale byla zde mimořádná milost, která mi byla dána mým Otcem. Byla to milost ochrany. Od začátku jsem ochraňovala mého Syna způsobem, který byl jiný. Věděla jsem, že je zaslíbeným Mesiášem, a proto jsem měla velmi zvláštní odpovědnost, i když jsem vůbec nevěděla, co tato odpovědnost bude zahrnovat.

Na začátku mi nebylo dáno poznat, že můj Syn, Spasitel, seslaný Bohem k záchraně lidstva od pekelných plamenů, bude zabit. Tato část mé mise přišla jako strašný šok a má bolest byla tak silná, že nemůže být popsána.

Trpěla jsem skrze mého Syna, v Něm a s Ním. Dokonce i dnes cítím jeho bolest a žal nad nevírou v jeho existenci v dnešním světě. Jako Matka Spásy mám odpovědnost pomáhat mému Synu v jeho plánu k záchraně duší.

Toto je čas povodně; toto je čas k rychlé a náhlé změně. Až propuknou války a velká válka povstane z popela, Boží plán probudit jeho přítomnost mezi všemi národy a všemi rasami se zrychlí ve svém tempu.

Mé dítě, prosím tě naléhavě, modli se nejsvětější růženec, když dnes pláču. Mé slzy, které jsi právě viděla, se prolévají pro ty duše, které neuznají mého Syna. Ti křesťané, kteří říkají, že přijímají Ježíše Krista jako Spasitele a kteří Ho urážejí tím, že se k Němu nemodlí, Ho rozesmutňují nejvíce.

Šíření ateismu je jako hrozná epidemie zachvacující zemi. Bůh nebyl zapomenut, spíše je jeho existence záměrně ignorována. Jeho zákony jsou ve vašich zemích zakázány. Jeho církve nejsou respektovány. Jeho posvěcení služebníci jsou příliš nesmělí a nemají dost odvahy, aby otevřeně hlásali jeho svaté Slovo.

Země se nyní změní, jak fyzicky, tak i v duchu. Očista již začala. Bude sveden boj mezi těmi, kteří následují Zlého a zbytkem Boží církve.

Vy, věrní mému Synu, musíte vždy volat mě, vaši milovanou Matku Spásy, abych vás mohla zasvětit mému Synu a poskytnout vám mnoho milostí, které nutně potřebujete. Musíte být připraveni jako voják Ježíše Krista. Vaše výzbroj musí být učiněna silnější kvůli vaší úloze křižáka a budete muset jít proti velké krutosti a nespravedlnosti.

Jděte v pokoji, děti, a pokračujte ve vašich každodenních modlitbách, neboť změny začínají, aby mohlo být dosaženo záchrany lidstva.

Všechno se stane podle svaté vůle mého Otce skrze jeho jediného Syna, Ježíše Krista. Vám, mé děti, které prosíte o mou pomoc, bude poskytnuta velká ochrana pro vaše národy.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět