654. Poselství Ježíše ze dne 22. prosince 2012 v 20:36.


DNES VÁS ZAHRNU MIMOŘÁDNÝM POŽEHNÁNÍM


Má vroucně milovaná dcero,

Boží hod vánoční je mým darem lidstvu. Díky tomuto dni se pro smrtelného člověka stal možný věčný život.

Já, Ježíš Kristus, Spasitel světa, vítám vás, všechny Boží děti, do království, které Mi zaslíbil můj Otec.

Přišel jsem do světa téměř nepoznán. Moje narození změnilo budoucnost. Moji následovníci přijali můj slib. Věděli, že přijdu znovu, ale vůbec nevěděli kdy. Naslouchali mému učení, přestože mnozí z nich byli nevzdělaní lidé. Byli chudí a vedli jednoduchý život. Přesto byli jediní, kdo Mě přivítal.

Totéž bude platit nyní, kdy vás připravuji na můj Druhý příchod. Budou to duše s jednoduchou láskou ke Mně, které otevřou k mému volání svá srdce. A budou to ti z vás, mající pokorné srdce a čistou duši, kteří se stanou mými nynějšími stoupenci. Bude to skrze vás, právě tak, jako tomu bylo tehdy, když jsem chodil po zemi, že mé Slovo bude slyšeno a bude mu uvěřeno.

Dnes na vás vyliji toto mimořádné požehnání. Velmi si přeji, abyste přijali mé požehnání ochrany touto modlitbou modlitební kampaně (90), abyste Mě, vašeho Mesiáše, přivítali, až odhalím mé nové království:

Díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod

"Ó, můj Ježíši, nabízím Ti chválu a díkůvzdání za tvůj nejslavnější Druhý příchod.

Ty, můj Spasiteli, ses narodil, abys mi dal věčný život a osvobodil mě od hříchu.

Nabízím Ti moji lásku, mé díky a mé zbožňování, zatímco připravuji mou duši na tvůj velký příchod. Amen."

Jděte teď a připravte se. Neboť času je málo a musí být toho hodně uděláno pro záchranu každé duše.

V tomto mimořádném dni vám přináším pokoj, lásku a radost.


Váš Ježíš


zpět