653. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2012 v 22:50.


MÉ SLOVO BUDE JAKO MEČ, JENŽ PŘETNE ZMATEK A LŽI


Má vroucně milovaná dcero,

nadešel čas, aby mé učení a má svatá poselství byla rozšířena do každého koutu světa.

Zajistím, aby Kniha Pravdy, slíbená světu, byla připravena v každém národu a ve všech jazycích.

Moji stoupenci a moji posvěcení služebníci budou kázat ze čtyř koutů země.

Miliardy budou sledovat mé Slovo a mnozí, konečně, budou číst svaté evangelium.

Kniha mého Otce, Bible svatá, bude znovu rozevřena a mé Slovo bude opět čteno.

Moje současná poselství, obsažená v Knize Pravdy, budou potravou, jíž budou živeny Boží děti, až bude v budoucnosti pokládáno za ilegální číst svaté Boží Slovo.

Vy, moji stoupenci, musíte obrátit ty, kteří Mě neznají. Jestli nebudou vědět, kdo jsem, nebudou se moci náležitě připravit na mé nové království.

Mé slovo bude jako meč, jenž přetne zmatek a lži. Dotkne se myslí, srdcí a duší všech.

Někteří budou potřebovat čas, aby strávili mé Slovo, ale většina světového obyvatelstva přijme Pravdu, až jim bude dána.

Prosím, modlete se za odvahu, sílu a vůli udělat to, co od vás žádám. Připomeňte jim, že jsem pro ně zemřel. Řekněte jim, že čas mého návratu je blízko. Utěšte je tím, že jim povíte o velkém daru Nového ráje, který odhalím.

Řekněte jim, že přicházím, abych je zachránil a ukončil jejich trápení.


Váš Ježíš


zpět