652. Poselství Ježíše ze dne 21. prosince 2012 v 22:20.


MOJI LÁSKU K LIDSTVU POCIŤUJÍ MNOZÍ. ŽEL TI, KTEŘÍ JI NEHLEDAJÍ, JI NENAJDOU.


Má vroucně milovaná dcero,

milovat Mě je snadné. Nemusíte být učení v Písmu svatém. Vše, co musíte udělat, je následující:

Volejte ke Mně, i když pochybujete o mé existenci. Naplním vás neočekávaně svou přítomností. Pocítíte lásku jako nikdy dříve. A pak budete znát Pravdu.

Já jsem skutečný. Já jsem a miluji každého z vás. Opravdová láska pronikne vaše srdce mocným citem náklonnosti. Je to oboustranný dar. Budete Mě milovat a budete udiveni, jak je to možné.

Moji lásku k lidstvu pociťují mnozí. Žel ti, kteří ji nehledají, ji nenajdou. Těm, kteří stále ještě bloudí vzdáleni ode Mne – vše, co potřebujete udělat, je volat ke Mně, abych mohl osvítit vaši duši.

Moje narození oznámilo důkaz lásky mého Otce k lidské rase. Poslal Mě, vašeho Spasitele, kvůli své lásce k vám.

Láska není něco, co byste kdy mohli považovat za samozřejmé, protože je tím největším Božím darem. Přesahuje každý jiný pocit a může porazit zlo, jen kdybyste ji přijali.

Můj Duch lásky, má ochrana, vás zahaluje v tomto mimořádném čase. Patříte Mně. Jsem ve vašich srdcích. Vše, co musíte učinit, je dovolit mé lásce, aby vás naplnila, protože když to uděláte, pocítíte pravý pokoj.

Žehnám vám všem.


Váš Ježíš


zpět