650. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2012 v 21:00.


ZEMŘEL JSEM PRO VÁS. PROTO MI NYNÍ MUSÍTE DŮVĚŘOVAT.


Má vroucně milovaná dcero,

musím tě varovat, že kritika namířená proti tobě a mému Slovu, jež ti je dáváno v tomto čase, bude narůstat.

Nesmíš dovolit rozptýlení nebo pochybám, aby tě zastavily v předávání každičkého slova, které ti dávám. Lidé nesmí nikdy pochybovat o proroctvích předávaných již od dob Mojžíšových. Ani jediné proroctví neobsahuje nepravdy.

Teď když odhaluji světu tajemství mého plánu pro lidstvo, dosud vám utajovaného, neodvracejte se. Protože vám nyní předkládám mnohé věci, jež mají ještě přijít, o kterých vy, moji stoupenci musíte být informováni, abyste neselhali v přípravě na můj slavný návrat.

Nenechejte nikoho, aby sám sobě odepřel dar věčného života, jenž přináším. Ti mezi vámi, kteří budou mít štěstí vejít do nové éry, kdy nebe a země se sjednotí, musí jít po cestě Pravdy.

Nyní je čas pro vaši víru ve Mne, vašeho Spasitele, kdy je vážně zpochybňována a zkoušena. Brzy vám bude vnucováno odmítnout moje poselství. Bude vyvinuto všemožné úsilí přinutit vás k odmítnutí mého Slova a prohlásit Pravdu za kacířství.

Obraťte nyní svou mysl k mému narození. K nauce, kterou jsem dal lidem, aby se naučili, jak připravit své duše. K oběti, kterou jsem pro spásu duší přinesl svou smrtí na kříži.

Zemřel jsem pro vás. Proto Mi nyní musíte důvěřovat.

Já jsem Světlo, které ozařuje cestu, po níž musíte jít. Z obou stran této cesty do vás budou zlí duchové vrážet, trápit vás, pokoušet se vás vrátit zpět, abyste se stejnou cestou vrátili do temnoty. Udělají to skrze posměšky ostatních, kteří budou chtít vás zlomit kvůli vaší věrnosti těmto poselstvím.

Musíte zůstat v tiché meditaci, číst mé Slovo a cítit moji přítomnost. Dovolte mému Duchu Svatému, aby utišil vaše srdce a nechal pocítit, jak vás obklopuje moje láska. Až se vaše bolest, kvůli této misi, zvětší, pak vězte, že jste v plné jednotě se Mnou, vaším Ježíšem.

Nikdy se nevzdávejte. Neodmítejte moji milosrdnou ruku. Dovolte Mi vás obejmout, abych vám dodal odvahu, potřebnou k pokračování v cestě se Mnou až do dne, kdy přijdu, abych vás odměnil.


Váš milovaný Ježíš


zpět