649. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2012 v 12:30.


SATAN BUDE BĚHEM MÉHO PANOVÁNÍ SPOUTÁN A NEBUDE UŽ VÍC KLAMAT BOŽÍ DĚTI


Má vroucně milovaná dcero,

svět musí vědět, že éra míru bude vyvrcholením mého zaslíbení, kde budu panovat nad novým nebem a novou zemí. Bude to duchovní panování a má církev, Nový Jeruzalém, bude v míru a mé Slovo bude slyšeno všemi národy.

Satan bude během mého panování spoután a nebude už víc klamat Boží děti. Tato vláda nebude symbolická, ale vládou, kde strom života bude vydechovat lásku a mír, aby všichni, jež jsou požehnaní k radosti z Nového ráje, neutrpěli smrt, a to ani tehdy, když bude Satan uvolněn, byť na krátký čas, na konci tohoto období.

Můj plán se shoduje s vůlí mého Otce a žádný člověk nemá právo se stavět proti jeho vůli.

Nemylte se, musíte přijmout Boží Slovo, jež je obsaženo v Knize mého Otce, protože když to neuděláte, pak budete zklamáni, pokud jde o proroctví, jež byla lidstvu dávána od počátku času.

Jděte pouze po mé cestě. Přijměte má zaslíbení. Nepochybujte o Mně, neboť Mě tím urazíte. Buď Mě přijmete jako vašeho Spasitele a budete Mi naprosto důvěřovat, nebo Mě nepřijmete vůbec.

Mé Slovo je Pravda. Pravda, pokud bude přijata každou žijící duší, bude klíčem ke svobodě a k branám mého Nového ráje.


Váš Ježíš


zpět