648. Poselství Ježíše ze dne 18. prosince 2012 v 19:30.


PLAMENY MÉHO MILOSRDENSTVÍ BRZY SESTOUPÍ JAKO OHNIVÉ JAZYKY NA KAŽDOU DUŠI


Má vroucně milovaná dcero,

je čas, aby každý z mých následovníků pochopil, že mé milosrdenství musí být přijato bez obav.

Nepřicházím, abych během Varování Božím dětem ublížil, nebo je soudil. Přicházím pouze, abych je připravil tím, že odhalím Pravdu v jejich srdcích.

Jen důvěrou v moji lásku a božství můžete pocítit skutečnou radost a pokoj. Jestli dovolíte strachu, aby sevřel vaše srdce, nebudete schopni přijmout můj dar. Radujte se, neboť miluji každého z vás.

Čas k oslavě mého narození je důležitý, protože stále méně národů toleruje mé jméno. Když oslavujete mé narození, vyjadřujete vděčnost za svou vlastní spásu.

Dal jsem vám dar svobody. Sdílejte nyní Pravdu s jinými bez strachu ve svých srdcích.

Až přijde čas, kdy celý svět bude svědkem veřejné události mého Druhého příchodu, budete litovat, že jste nešířili mé Slovo ztraceným duším.

Prosím, připravte své srdce a duše tak, aby mohly být očištěny v očekávání mého slibu, že zase přijdu.

Využijte tento čas k modlitbám. Buďte spolu s rodinou a těmi, kteří jsou vám blízcí. Pomozte těm, kteří mají tělesná i duševní trápení.

Plameny mého milosrdenství brzy sestoupí jako ohnivé jazyky na každou duši. Nesmíte se zastavit ve strachu nebo úzkosti. Všechno, oč vás prosím, je, abyste byli stále připraveni.


Váš Ježíš


zpět