647. Poselství Matky Spásy ze dne 18. prosince 2012 v 18.45.


VŠICHNI, KTEŘÍ PROSAZUJÍ POTRATY A JSOU ZODPOVĚDNÍ ZA JEJICH ZAVÁDĚNÍ, JSOU VINNI SMRTELNÝM HŘÍCHEM


Mé drahé dítě,

nejposvátnější stvoření mého milovaného Otce, život děťátek v lůně jejich matek, má být ničen po miliónech na celém světě.

Zlý ovlivnil vlády ve všech částech světa, aby zajistil, že potraty jsou nejen přijímány, ale že budou chápány jako něco dobrého.

Jak mnoho slz je nyní proléváno v nebi? Všichni andělé a svatí sklánějí své hlavy v zármutku.

Boží děti budou ničeny ve velkém počtu ve chvíli, kdy začíná čas Velkého soužení.

Války, hladomor, vraždy a sebevraždy budou narůstat. Avšak je to hřích potratů, jenž přivolává hněv mého Otce víc než téměř jakýkoliv jiný hřích.

Státy, které mlčky schvalují potraty, budou velmi trpět rukou Boha. Jejich země budou plakat, až uvidí svůj trest. Všichni zodpovědní za zavedení takových odporných činů budou potřebovat mnoho modliteb.

Mé dítě, je důležité, aby se každý modlil můj svatý růženec každý pátek až do posledního týdne v lednu 2013, aby se šíření potratů zastavilo.

Každé dítě zavražděné v lůně matky se stane andělem v království mého Otce. Modlí se každý den za každou matku, která vědomě a bez váhání zasáhla, aby ukončila život svého dítěte v ní. Jejich modlitby jsou použity k záchraně duší jejich matek.

Všichni, kteří prosazují potraty a jsou zodpovědní za jejich zavádění, jsou vinni smrtelným hříchem.

Modlete se, modlete se, modlete se za takové hříšníky, protože velmi potřebují Boží milosrdenství.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět