645. Poselství Ježíše ze dne 16. prosince 2012 v 23:20.


PŘINÁŠÍM NADĚJI. PŘINÁŠÍM MILOSRDENSTVÍ. PŘINÁŠÍM SPÁSU.


Má vroucně milovaná dcero,

je důležité, aby moji stoupenci nevyvolávali v tomto čase strach v srdcích svých přátel a rodin kvůli mým poselstvím, která ti dávám.

Přicházím k vám všem v tomto čase, abych s vámi mluvil z nebe a připravoval vás. Činím to s láskou a radostí v mém srdci.

Přicházím pomoci těm, kteří ve Mne věří, aby byli připraveni přijmout Mě ve stavu milosti, potřebném pro panování se Mnou v mém království.

Přicházím také naléhavě prosit ty, kteří nemohou rozumět úmyslu Božího stvoření, zejména duše, které uvažují po lidském způsobu v definování všeho ve svých životech. Ony věří pouze v to, co lze vidět nebo si ohmatat. Ty samé duše přijmou lži těch, o nichž věří, že mají být respektováni v jejich společenstvích a národech. Jak snadno se dají oklamat lžemi člověka a jak slabé jsou v tom, že odmítají Pravdu o svém stvoření.

Mým úkolem je pomoci vám všem. Ne hrozit, ale přitáhnout vás blíže ke Mně tak, abyste obdrželi útěchu.

Mé království je vaším domovem. Nesmíte pociťovat žádný tlak k odmítnutí vaší rodiny, abyste mohli sjednotit vaše srdce s mým. Místo toho přiveďte svou rodinu ke Mně vašimi modlitbami. Mnozí vás zraní, když jim otevřeně oznámíte Pravdu mého Slova. Ale to je v pořádku. Nekritizujte je a nepokoušejte se je nutit proti jejich vůli. Vezmu je do světla mé ochrany, když se budete modlit modlitbu modlitební kampaně: Za milost ochrany pro ztracené duše (13).

Jsem plný lásky k vám. Ti, kteří ve Mne věří, budou mým Druhým příchodem velmi utěšeni. Ostatní duše mohou být zachráněny vašimi modlitbami. Proto vás nyní připravuji. Abyste byli všichni zachráněni a mohli se těšit z nového nebe a nové země.

Přináším naději. Přináším milosrdenství. Přináším spásu. Přivádím k závěru poslední smlouvu, poslední věk, jenž bude naplněním vůle mého Otce.

Nikdy se Mě nebojte, neboť Já jsem vaše rodina, spojená mým Tělem a Krví, mým lidstvím, stejně tak jako mým božstvím.

Buďte v pokoji, moji milovaní následovníci. Odpočiňte si na mých ramenou, neboť má láska je větší, než kdokoliv z vás ví. Tento čas je časem radosti, ne zármutku, neboť jsem vám dal dar spásy. Tento dar je určen vám, stejně jako těm, kteří jsou ztracení. Je pro každého.


Váš milovaný Ježíš


zpět