644. Poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2012 v 21.45.


JÁ JSEM VŠEODPOUŠTĚJÍCÍ BŮH, PŘIPRAVENÝ OSVOBODIT VÁS OD HŘÍCHŮ, KTERÉ VÁS ZAJALY


Má vroucně milovaná dcero,

toužím dosáhnout až k vám, kteří se ve svých životech nyní soužíte.

Volám k vám, kteří vězíte hluboko v hříchu a jste zoufalí ze stálého hledání útěchy kvůli bolesti ve vás. Možná jste vinni smrtelným hříchem jako je vražda, potrat, násilí, sexuální zvrácenost nebo jste se možná zapletli s okultismem. Nevíte snad, že vše, co musíte udělat, je obrátit se ke Mně a prosit o pomoc?

Já jsem všeodpouštějící Bůh, připravený udělit vám svobodu od hříchů, které vás zajaly. Tyto hříchy mohou být odstraněny z vašeho života. Chce to jen odvahu. Pamatujte, že není hříchu, kromě rouhání se Duchu Svatému, kterého bych vás nemohl zbavit.

Není to kvůli tomu, že hříšníci nemohou zůstat dlouho ve stavu milosti, co vám brání vyhledat mé odpuštění. Je to spíše myšlenka, že bych vám nikdy nemohl odpustit, která vás drží ode Mne daleko.

Mé milosrdenství je tak velké, že bude dáno těm, kteří o ně poprosí.

Volám ke všem, kteří si nejsou jisti, že existuji. Prosím, věřte Mi. Důvěrou ve Mne, rozmluvami a prosbami o odpuštění obdržíte odpověď, po které tak prahnete.

Já odpovím a pocítíte to v srdci při modlitbě modlitební kampaně (89) za milosrdenství mého slitování pro ubohé hříšníky:

Za ubohé hříšníky

"Drahý Ježíši, pomoz mi, ubohému a zkroušenému hříšníkovi, přijít k Tobě s lítostí v duši.

Očisti mě od hříchů, které zničily můj život.

Dej mi dar nového života bez okovů hříchu a svobodu, kterou mi mé hříchy odpírají.

Obnov mě ve Světle tvého milosrdenství.

Obejmi mě ve tvém srdci.

Dej mi pocítit Tvou lásku, abych se Ti přiblížil a vzplála tak moje láska k Tobě.

Měj se mnou slitování, Ježíši, a zadržuj mě od hříchu.

Učiň, abych byl hoden vstoupit do tvého Nového ráje. Amen."

Pamatujte, že duše obdrží dar usmíření nikoliv proto, že by byly hodny vstoupit do mého království. Je to proto, že moje milosrdenství je tak velké, že Já mohu zachránit každičkého hříšníka, pokud najdou potřebnou odvahu prosit Mě o pomoc.

Stále vás všechny vášnivě miluji. Nikdy neodmítejte moji lásku, nebo milosrdenství, protože bez nich budete dále klesat do hříchu a zůstanete pro Mne ztracení.

Když se budete modlit tuto modlitbu, odpovím vám takovým způsobem, že shledáte velmi těžkým se ode Mne znovu odvrátit.


Váš milovaný Ježíš


zpět