640. Poselství Matky Spásy ze dne 11. prosince 2012 v 17:00.


ON, TAK POKORNÝ, PŘIJDE VE VELKÉ SLÁVĚ A NÁDHEŘE A JEHO MILOSRDENSTVÍ ZAPLAVÍ ZEMI


Moji drazí maličcí,

mé srdce jásá, protože vláda mého Syna je už velmi blízko.

Přes všechno jeho utrpení, jeho odmítání nevděčnými lidmi a odpadnutí od víry, které pokrývá zemi, přinese lidstvu velkou slávu.

Přijde na velkém oblaku a jeho majestát přemůže každičkou duši, které uchváceny padnou k jeho nohám.

On, tak pokorný, přijde ve velké slávě a nádheře a jeho velké milosrdenství zaplaví zemi.

Děti, musíte se připravit, neboť budete potřebovat velkou sílu k tomu, abyste se Mu odevzdaly. Musíte prokázat pokoru a prosit Ho, aby zachránil vaše duše, abyste mohly uvidět světlo Pravdy.

Mnozí z vás se chopí jeho velkého milosrdenství. Avšak jiní budou ignorovat jeho přítomnost a jeho velký dar, který přinese.

Modlete se, modlete se, modlete se za ty, kteří odmítnou přijmout existenci věčného života, neboť tito lidé potřebují vaši pomoc. Přinese velkou radost, jestli dokážete ve svém srdci prosit mého Syna, aby tyto duše zachránil.

Vy, mé děti, brzy uvidíte konec vašeho utrpení, protože můj Syn, ve svém milosrdenství, má velké plány s každou osobou, která dnes žije na zemi.

Buďte vděční za dar života, jenž vám byl dán, když jste se narodili.

Buďte vděční za dar věčného života, který můj Syn brzy nabídne světu. Tento dar je určen pro každého jednotlivého hříšníka. Bude záležet na vaší svobodné vůli, zda jej přijmete, nebo ne.

Pojďte ke mně, děti, a já vás vezmu do útočiště mého Neposkvrněného Srdce a připravím vás tak, abych vás mohla vzít k mému Synu, již připravené na jeho Druhý příchod.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět