635. Poselství Matky Spásy ze dne 5. prosince 2012 v 20:40.


JAKO MATKA SPÁSY POMOHU VÁM A VAŠIM RODINÁM ZASVĚTIT SE MÉMU SYNU


Mé dítě,

řekni mým dětem, aby volaly ke mně, své milované Matce, abych je v tomto čase ochránila od zmatku a tísně.

Moje Neposkvrněné Srdce je útočištěm, kam se musíte uchýlit, abyste skrze moji přímluvu mohli obnovit vaši víru a důvěru v mého Syna.

Přijdu vám na pomoc a mé slzy lásky a soucitu budou kanout pro každého z vás a ve svém srdci naleznete pokoj.

S mou pomocí, o kterou musíte denně usilovat, vám můj Syn dá potřebné milosti, abyste byli hodni jeho velkého milosrdenství.

Nikdy neváhejte ke mně volat, protože můj Syn mi dal mimořádný dar.

Pomohu vám připravit duši tak, aby byla příjemná mému Synu.

Moje pomoc vás posílí a budete vnímat blízkost mého Syna, která vám bude takovou útěchou, že se ke mně znovu vrátíte, abych vás mohla udržet v bezpečí.

Jako Matka Spásy pomohu vám a vašim rodinám zasvětit se mému Synu, Ježíši Kristu.

Nesmíte se nikdy mého Syna obávat, bez ohledu na to, jak jste hřešili, neboť On vždy doufá a čeká, že Ho zavoláte. Jeho milosrdenství je mimo vaše chápání.

Mé drahé děti, nesmíte si nikdy modlitbu ztěžovat. Vše, co potřebujete dělat, je mluvit k mému Synu a volat mě, abych vám pomohla vás k Němu přivést.


Vaše Nebeská Matka
Matka Spásy


zpět