633. Poselství Ježíše ze dne 2. prosince 2012 v 17:40.


PLAMEN LÁSKY UHASÍ OHEŇ NENÁVISTI


Má vroucně milovaná dcero,

jen tehdy, když se stáváš terčem nenávisti, můžeš skutečně pochopit moc, jakou má Zlý nad lidstvem.

Nenávist způsobuje Satan, který tak pokouší lidi k obrácení proti jejich bratrům a sestrám.

Nenávist plodí nenávist. Když jeden nenávidí druhého, je to obvykle způsobeno hněvem.

Hněv může být následkem různosti názorů. Pokud není ovládán, může se velmi rychle proměnit v nenávist.

Když někdo zaútočí na jinou osobu, organizaci nebo národ kvůli různosti v názorech, může to během krátké doby vyvolat příval nenávisti.

Z toho důvodu naléhám na všechny, kteří jsou terčem takového hněvu, aby za všech okolností zachovali důstojnost. I když vás dokonce někdo urazí tváří v tvář, nebo za zády, musíte být opatrní a vyhnout se sporu. Necháte-li se polapit, budete pokoušeni k hříchu.

Satan podněcuje lidi k hněvu. Pak jej využívá, aby jej vyvolal u další osoby, a tak to pokračuje, dokud nenávist neovládne obě strany.

On, Zlý, podněcuje k nenávisti, aby tak mohl způsobit rozdělení.

Rozdělení je opakem jednoty. Jednota je Bohem udělená milost. Když jsou lidé jednotní a mají úctu jeden k druhému, je mezi nimi láska. Láska je Bůh, a je to tedy Bůh, kdo jim vnuknul tuto jednotu.

Satan používá nenávist, aby způsobil rozkoly v národech, rozpady manželství, vraždy, aby se rozmáhaly kruté zločiny. Až bude Satan poražen, tehdy bude nenávist s konečnou platností vyhnána a nebude už více na světě existovat.

Láska může nenávist zmírnit. Když někdo chová vůči vám hněv, musíte se pokusit odpovědět s láskou. Může to být pro vás velmi těžké, ale s mou pomocí uvidíte, že nenávist může být rychle zmírněna.

Plamen lásky uhasí oheň nenávisti. Zahladí ji. Láska je Bůh, a protože Bůh má velkou moc nad šelmou, je to řešení jak vyhnat šelmu z vašich životů.

Chce to velkou odvahu, abyste se jako oběť vzepřeli nenávisti. Když budete jednat tak, jak od vás žádám, a budete ke Mně volat, abych vám dodal odvahu, pak nenávist můžete porazit.


Váš Ježíš


zpět