629. Poselství Matky Spásy ze dne 29. listopadu 2012 v 15:20.


MILUJÍCÍ BŮH BY NEVYVOLAL KONFLIKT, ANI BY NEBYL PŘÍČINOU ROZDĚLENÍ


Mé drahé děti,

musíte se nyní modlit za všechny Boží vizionáře ve světě. Hodně trpí a uvnitř i vně jejich misí byla vyvolána nesvornost.

Mnozí lidé je odmítají. Ještě více jich odmítá ty vizionáře a proroky, kteří své mise oznámili světu.

Milujete-li opravdu mého Syna, musíte být jednotní jako jeden. Nesmí být ponechán žádný prostor pro žárlivost, pomluvu, nebo nenávist mezi vámi. Když se to stane, pak Zlý vás pokoušel, abyste odmítli nikoliv proroka, ale svaté Slovo mého Syna.

Toto je čas, v němž nesmíte dovolit žádné rozdělení k vytvoření bariéry mezi těmi, kteří následují učení mého Syna.

Kde je rozdělení, tam je rozptýlení. To zastavuje proud modliteb a zdržuje vás v pomoci zachraňovat duše.

Milující Bůh by nevyvolal konflikt, ani by nebyl příčinou rozdělení. Pomlouvat jiné ve jménu Boha je hřích v očích mého Otce.

Když tak jednáte, urážíte mého Syna, který vždy říkal, že musíte milovat jeden druhého jako bratra a sestru.

Když používáte jméno mého Syna k pošpinění pověsti ostatních, musíte prosit mého Syna o odpuštění.

Nadešel čas, abyste byli silní a uctívali mého Syna tím, že si vzpomenete na všechno, co vás učil.

Ve světě nyní uvidíte mnoho předpověděných událostí.

Už není čas k rozdělení mezi těmi, kdo uctívají mého Syna.

Křesťanům bude brzy vnuceno rozdělení. To je důvod, abyste se sjednotili a stali se silnou armádou, hodnou k hlásání Božího Slova.

Rozdělením budete vtaženi do prázdnoty, kde vaší církvi budou vnuceny pohanské zákony.

Když vyvoláte rozdělení, pak už nemůže být jednota.

Jen silní ve víře a sjednocení se srdcem mého Syna půjdou kupředu v armádě mého Syna.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět