626. Poselství Ježíše ze dne 25. listopadu 2012 v 18:45.


TI, KDO SE BUDOU ŘÍDIT BOŽÍMI ZÁKONY, BUDOU DÉMONIZOVÁNI A BUDE PO NICH PÁTRÁNO


Má vroucně milovaná dcero,

moji stoupenci si musí uvědomit, že zkoušky, které snášejí v mém jménu, je učiní silnějšími.

Všem, kteří naslouchají a řídí se těmito svatými poselstvími, říkám – nikdy se nesmíte nechat zdeptat útoky jiných lidí.

A i když uspějí a budou po vás dupat a potom kopat, až budete bezbranně ležet, vězte, že vás znovu pozdvihnu. Pokaždé budete silnější a váš strach menší.

Modlete se za tyto lidi, protože to není jejich vina. Byli využiti podvodníkem, aby vás odvrátili od této mise.

Nyní vám musím oznámit, že mé milosrdenství bude brzy vylito na lidstvo jako plamen ohně a zaplaví duši každého člověka. Až se to stane, svět se změní v pokojnější místo. Mnoho lidí se obrátí, a to je dobré. Ale antikrist přijde jako noční bouře a odstraní tento pocit míru.

Naruší životy lidí, i když si zpočátku ničeho nevšimnou. Stane se velmi mocným světovým vůdcem a nesmíte se mu nikdy dívat do očí. Sklopte oči. Vložte veškerou svou důvěru ve Mne a modlete se, aby ti, které infikoval, mohli být zachráněni.

Tak jako na každou blížící se bouři, o které víte, musíte se dobře připravit. Nenechejte žádnou část vašeho domu bez ochrany. Připravte se na zlé časy. Chraňte sebe a svou rodinu před zlem. Šelma dala tomuto muži mnohé schopnosti, a tak se musíte před ním chránit, neboť by byl schopen poskvrnit vaši duši.

Svou zkaženost bude před vámi pečlivě skrývat a vy byste mohli, pokud nebudete připraveni, padnout do jeho pasti.

Bitva mezi dobrem a zlem se uskuteční souběžně na zemi, i mimo ni.

Problém tohoto konfliktu spočívá v tom, že ti na straně antikrista a falešného proroka budou vnímáni jako strůjci velkého dobra ve světě.

Ti, kdo se budou řídit Božími zákony, budou démonizováni a bude po nich pátráno.

Budete muset uprchnout do mých úkrytů. Mé Nejsvětější Srdce vylije na vás do poslední kapky svou krev pro vaši ochranu.

Nikdy nebuďte zklamáni. Nikdy se neciťte opuštění. Spojil jsem vás všechny dohromady skrze tuto a jiné mise. Časem všichni, kdo se řídí pokyny, které dávám skrze všechny pravé proroky a vizionáře, pomohou zachránit miliardy duší.

Necelých dvacet miliónů z vás může svou vytrvalostí, zkouškami, utrpením a modlitbami zachránit většinu lidstva.

To vám slibuji.

Modlete se, modlete se, modlete se za všechny vaše bratry a sestry. Neboť sjednoceni, staneme se všichni částí mého nového království, a všechno bude dobré.

Nepochybujte o tom, avšak musí být ještě vykonáno mnoho pro obrácení lidské rasy.

Nebude to snadný úkol, ale moc a milosti, které udělím této misi, zajistí, aby svatá vůle mého Otce mohla být naplněna tak, jak má být.


Váš Ježíš


zpět