619. Poselství Ježíše ze dne 19. listopadu 2012 v 9:00.


ROZRUCH BUDE ZŘEJMÝ V KAŽDÉM KOUTU ZEMĚ A JENOM SLEPÝ NEBUDE VIDĚT ZMĚNY


Má vroucně milovaná dcero,

je jenom jedna cesta k věčnému životu, a to skrze Mne, Ježíše Krista. Existuje však mnoho cest, které vedou ke Mně.

Mnozí, kteří se řídí mou Pravdou, ji naleznou snadněji než ti, kteří Pravdu znají, ale Boha neuctívají.

Moji následovníci, musíte pochopit, že ti mezi vámi, kteří Pravdu znají, ale přihlížejí nečinně a dovolí, aby Slovo Boží bylo pokládáno za lež, mají odpovědnost ke Mně, svému Ježíši.

Nikdy nepřijímejte zákony, které uctívají Satana. Ve svých srdcích poznáte, které zákony mám na mysli, až je budete mít před sebou. Neboť tehdy vás znechutí stejně, jako jsou odporné Mně.

Nechť je známo, že bitva proti Božímu Slovu začala. Vše se stane zřejmým způsobem, jakým k tomu dojde.

Mnoho změn v mých církvích na zemi, mnoho zkoušek mezi mými posvěcenými služebníky, roztržky mezi národy, konflikt v Izraeli, vše bude intenzivně narůstat a to všechno přijde najednou.

Rozruch bude zřejmý v každém koutu země a jenom slepý nebude vidět změny všude kolem vás. Dotkne se to nějakým způsobem každého, ale vězte toto:

Slíbil jsem vám, že budu s vámi. Provedu vás každým okamžikem zkoušek, zmírním vaši bolest, narazíte-li na kámen při hledání pokoje, lásky a harmonie.

Držte se při Mně. Buďte blízko mého Nejsvětějšího Srdce a dovolte Mi udržovat vás silnými.

Kráčejte touto džunglí bolesti a zmatku s vírou ve svém srdci a s důvěrou ve Mne, vašeho Ježíše, a přežijete.

Nedejte si nikdy nikým zviklat vaše svědomí nebo věrnost Boží Pravdě, jakkoliv přesvědčivě by zněly jejich řeči. Bez ohledu na to kolik takzvaně tolerantních zákonů vás budou nutit přijmout.

Ve svých srdcích budete vědět o rozdílu mezi pravdou a výmyslem.


Váš Ježíš


zpět