616. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2012 v 17:00.


KORUNOVÁNÍ TRNÍM BĚHEM MÉHO UKŘIŽOVÁNÍ JE SYMBOLEM


Má vroucně milovaná dcero,

korunování trním během mého ukřižování je symbolem pro konec časů.

Stejně tak jako je církev mým Tělem na zemi, tak bude také korunována trny trýzně, jako tomu bylo na mé cestě na Kalvárii. Trnová koruna představuje hlavu mé svaté církve na zemi. Papež Benedikt bude velmi trpět při pronásledování za hlásání Pravdy.

Jako hlava mé církve bude rozdrcen bez jediného projevu soucitu. Opozice se rychle vystupňuje, až bude prohlášen za nevýznamného.

Ti, kdo budou prohlašovat, že jsou modernější ve svém přístupu k apoštolátu, ho napadnou a zesměšní jeho slova. Potom bude hlava mé církve vyměněna za hlavu hada.

Bičování, které jsem snášel během mého ukřižování, se znovu odehraje v mé katolické církvi. Had se nyní pohybuje rychle, protože se pokusí pozřít mé Tělo – moji církev na zemi. Posléze všechny křesťanské církve budou pohlceny a přinuceny uctívat falešného proroka jako pravou ruku šelmy.

I když mnozí z vás možná budou mít strach, nezapomeňte, že vaše modlitby tyto události oddalují a v mnoha případech za těchto okolností zmírňují.

Modlitby – a mnoho modliteb, oddálí a zeslabí práci Zlého na zemi.

Jsou protijedem na pronásledování, které plánuje zlovolná skupina, ovládaná Satanem. Obrácením a vašimi modlitbami, moji stoupenci, mnoho z toho může být odvráceno. Modlitba může zničit tuto ukrutnost. Modlitba může obrátit a také obrátí lidstvo. Potom, pokud dostatečný počet duší Mě bude následovat, bude všechno lehčí a přechod do mého Nového ráje snazší.


Váš Ježíš


zpět