615. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2012 v 22:00, část druhá.


ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI SE BUDOU MUSET ÚČASTNIT MŠÍ V ÚTULCÍCH NEBO V BEZPEČNÝCH KOSTELECH


Má vroucně milovaná dcero,

musíte se shromáždit a vyhledat ty duše, které nic nevědí o Pravdě.

Podejte jim ruce. Vybízejte je, aby naslouchali Pravdě. Jejich životy a jejich duše mohou být ztraceny, pokud jim nepomůžete přijít ke Mně.

Křížové tažení modliteb – mise zbytku církve na zemi, bude právě tak náročná, jako ve středověku. Nebude však vyžadovat fyzický konflikt, kdy armáda vede boj v normální válce.

Bude to válka duchovní, i když jisté války budou impulzem pro milióny modlitebních skupin, založených k oslabení moci antikrista.

Tyto modlitby byly napsány v nebi a slibují mimořádné milosti.

Mají jen jeden účel, a tím je záchrana duší všech – každého dítěte, každé víry, každého pohlaví, každého náboženství i ateistů. To je mé největší přání.

Vy, moji stoupenci, jste pod mým vedením. Milosti, které na vás vylévám, již nesou plody. Brzy schopnosti, které vám dám prostřednictvím milostí modliteb modlitební kampaně, přivedou tisíce nových duší.

Můžete si myslet – jak může malá modlitební skupina dosáhnout takových obrácení? Odpověď je jednoduchá. Máte úspěch, protože jste ochraňováni mým Otcem a vedeni přímo Mnou. Nemůžete ztroskotat. I když zakusíte mnohé omyly a spory, stejně jako vnitřní boje, které se dají při této práci očekávat, budu vždy na vaší straně.

Nezapomeňte, že se nyní připravujeme na odpadnutí mých ubohých posvěcených služebníků, který bude důsledkem přicházejícího rozkolu, jenž propukne v křesťanských církvích.

A tak zatímco armáda zbytku mé církve bude vedena kněžími a jinými křesťanskými duchovními, mnozí se stanou laickými služebníky pro období, kdy bude nedostatek kněží.

Vy, moji stoupenci, budete muset shromáždit a zásobit se hostiemi, neboť budou těžko dostupné. Vy, kdo jste římští katolíci, se budete muset účastnit mší v útulcích, nebo v bezpečných kostelech.

Bude zřízena mise, jako za německého nacismu na pronásledování židů, aby vykořenila takzvané zrádce nové světové církve, o které vám řeknou, že je určena pro všechna náboženství.

Budete obviněni ze znesvěcení mše a nové podoby jejího obřadu, kde Já nebudu přítomen v nejsvětější svátosti a proto bude ohavností v očích mého Otce.

Mé Tělo a Krev budou přítomny při mších, sloužených ve střediscích a útulcích, kde slíbíte věrnost transsubstanciaci, abyste učinili svátost nejsvětější oběti mše autentickou a uznanou mým Otcem.

Budu vám stále dávat instrukce, zatímco vy budete pokračovat v organizování modlitebních skupin "Ježíš lidstvu" po celém světě.

Mnohé z nich se již formují každým dnem. Děkuji těm, kteří jsou poslušní a řídí se mými pokyny.

Buďte v pokoji. Musíte být více důvěřiví. Odložte strach, protože nepochází ode Mne. My se teď rozrůstáme a rozšiřujeme do každého koutu země. Brzy budou všichni následovat, a  až se to stane, modlitby prostřednictvím obrácení změní svět.

Miluji vás všechny. Jsem vám vděčný a pohnut, že jste Mi okamžitě odpověděli skrze tuto důležitou misi, tu největší, jaká byla kdy organizována, aby přivedla všechny hříšníky domů k Otci, do bezpečí od vlivu a pokušení šelmy.


Váš Ježíš
zpět