610. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2012 v 21:28.


VELKÁ ČÁST LIDSTVA BUDE OČIŠTĚNA A TAK PŘIPRAVENA NA DLOUHO OČEKÁVANOU ÉRU POKOJE


Má vroucně milovaná dcero,

celý svět, každá země, bude prožívat ztišení a pociťovat nastávající změny, mnozí však tomu, co se děje, nebudou rozumět.

Život se změní. Vy, kteří ve Mne věříte, se budete mít do budoucna na co těšit.

Myslete na svět, jakoby byl živou osobou, trpící strašlivou nemocí. Musí se trápit, pociťovat bolest a přetrpět dobu, během níž bude choroba vyléčena lékařem.

Mnozí lidé reagují na léčbu rychle. Jiní mnohem pomaleji. Další vůbec. Někteří pacienti v naději přijmou, že jejich tělo bude muset snést někdy i bolestivou léčbu, než se budou opět cítit dobře a zdraví.

Svět trpí zasažen vlivem Satana, kde on a jeho démoni mámí, pokoušejí a nakonec přesvědčí Boží děti, že hřích neexistuje.

Prožívají jednu duchovní krizi za druhou. Jak velmi to hněvá mého milovaného Otce! Kolik bolesti budou muset snést, než budou moci žít podle Božích zákonů.

Jakmile však bude nemoc vyléčena a bolest ustane, velká část lidstva bude očištěna a připravena na dlouho očekávanou dobu pokoje. Doba míru a pokoje, zaslíbená všem, kteří se řídí Božím učením, bude očekávat ty, kteří se vykoupili v mých očích.

Každému z vás bude zjevena Pravda. Pak budete schopni rozlišit mezi ohavností hříchu a čistotou, nezbytnou pro vstup do mého nádherného království.

Až bude každému člověku zjevena Pravda, žádný o ní už nebude pochybovat, ale ne všichni ji přijmou.

Pro lidstvo nadešel čas, aby uvidělo, co se stalo světu kvůli chamtivosti, sobectví a sebelásce. Nikdo se nezajímá o blaho těch, kteří nemají v životě štěstí. Je už jen málo ohledu k lidskému životu.

Musíte odložit vaši aroganci, protože pokud to neuděláte, budete zbaveni všeho, co vlastníte.

Různí vůdcové v různých národech brzy spojí své síly a připraví se zničit křesťanství po celém světě.

Kvůli tomu budou misky ohně a blesků vylity na celý svět k potrestání zlých.

Avšak musíte pochopit, že mnoho trestů, které plánoval můj Otec, bylo zmírněno kvůli vašim modlitbám.

Buďte silní. Pokračujte v modlitbách modlitební kampaně a nikdy se nevzdávejte naděje.


Váš Ježíš


zpět