609. Poselství Boha Otce ze dne 6. listopadu 2012 v 22:45.


VŠICHNI ANDĚLÉ NEBESKÉ HIERARCHIE SE V TOMTO ČASE SHROMAŽĎUJÍ VE VŠECH KOUTECH ZEMĚ


Má vroucně milovaná dcero,

všichni andělé nebeské hierarchie se v tomto čase shromažďují ve všech koutech země. Připravují se nyní na příval trestů, které budou dopuštěny na lidstvo.

Všechny tyto události se musí stát – bouře, války, hladomor a diktatury postihnou zemi, když bitva začíná, jak bylo předpověděno.

Země se bude otřásat na všech čtyřech světových stranách a mnozí budou šokováni, neboť uvidí dosud nevídaný zmatek a vřavu odvíjející se před nimi.

Vy, mé děti, žijete v posledních časech a doba, která leží před vámi, bude těžká. Ty, které jsou Mi věrné a vkládají veškerou svou důvěru ve Mne, odolají těmto otřesům.

Ve světě nyní vypuknou mnohé změny a vy, kteří znáte Pravdu, buďte vděční. Poznáte, že i když to bude znamenat konec časů tak, jak jste je dosud znaly, bude to také čas, jak bylo předpověděno, který bude znamením nového počátku. Nový start. Nový ráj na zemi.

Bude to znamenat svobodu, děti. Budete uchváceny do mé náruče v očekávání nových příbytků, které jsem pro vás všechny s péčí vytvořil.

Pro mnohé z vás bude těžké tyto časy snést, ale jen ti, kteří přijmou Pravdu, vytrvají a bude se jim dařit, neboť budou ochraňováni.

Moji pečeť musíte sdílet. Má láska musí být oznámena každému mému dítěti všech náboženství a vyznání, zejména však těm, které Mě neznají, stejně jako těm, které odmítají moji existenci.

Já připravuji svou armádu v nebi, stejně tak jako připravuji svou armádu na zemi.

Spolu porazíme zlo, které se vkrádá do všech národů na bezmocný lid.

Pokud povstanete a odmítnete přijmout znamení šelmy, ochráním vás.

Náhle se objeví střediska, organizovaná mými proroky už celé roky. Každé z nich bude jako oáza na poušti. Zde se budete moci zavázat slibem věrnosti ke Mně, vašemu Otci. Zde se budete moci shromáždit k modlitbě za duše těch, kteří budou ztraceni pod vládou antikrista.

Modlete se, modlete se, modlete se. Váš čas byl vyměřen a Druhý příchod mého Syna se uskuteční brzy.

Jen Já, váš milovaný Otec, znám toto datum. Dokonce ani můj drahý Syn, Ježíš Kristus, je nezná. Ale vězte toto:

Zatímco vy jste připravováni touto a jinými misemi, které budou náhle oznámeny, pro mnohé bude však už příliš pozdě, aby se obrátili. Místo toho utečou.

Buďte silné, mé děti. Mým plánem je zničit šelmu a zachránit každé z vás. Vaše modlitby Mi pomáhají zachránit každou vzácnou duši.


Bůh Nejvyšší


zpět