605. Poselství Matky Spásy ze dne 2. listopadu 2012 v 14:00.


OBRAŤTE SE A PROSTE MÉHO SYNA, ABY VÁS VEDL VSTŘÍC SVÉMU VELKÉMU MILOSRDENSTVÍ


Mé dítě,

temnota, která se rozpíná nad světem, bude viděna v mnoha podobách.

Zaváděné zákony, rozbíjející jednotu rodiny, budou důkazem působení Zlého ve vašich vládách.

Zákony, přijaté pro legalizaci potratů, lámou srdce mého Otce. Nikdo nemá právo zasahovat do Božího stvoření, a přesto tak lidstvo denně činí bez jakéhokoliv pocitu studu, nebo viny.

Mé dítě, musíš se usilovně modlit za vykoupení lidstva, neboť velmi brzy bude rozděleno na dvě části – na Bohu věrné a na ty, kteří Ho odmítají. Bratr se rozejde s bratrem, soused se sousedem a rodiny se rozdělí. Tento čas byl předpověděn.

Aby Bůh zajistil, že bude moci zachránit tolik duší, kolik jen bude možné, poskytne jim mnoho příležitostí.

Modlete se nyní za vaše rodiny, za vaše přátele a sousedy dříve, než dojde k tomuto konečnému rozdělení. Potom už den Druhého příchodu mého Syna bude blízko.

Vy, mé děti, jste tak zmatené. Toto zmatení a prázdnota duše jsou způsobeny nedostatkem víry v Boha. Žádná duše nemůže přežít bez lásky k Bohu ve svém srdci.

Jsou jako prázdné loďky plující na moři bezradně a bez vědomí o konečném cíly cesty. Bezcílně plavou ve velké prázdnotě, bez uspokojení, kde jim nic na světě nemůže přinést skutečný pokoj.

Obraťte se a proste mého Syna, aby vás přivedl vstříc svému velkému milosrdenství a přinesl vám pokoj, o který usilujete. Jediné, co musíte udělat, je prosit.

Proste mě, vaši milovanou Matku, abych vás vzala k mému Synu. Budu vás vždy provázet a ochraňovat na každém kroku cesty.


Vaše milovaná Matka
Královna Pokoje
Matka Spásy


zpět