604. Poselství Ježíše ze dne 1. listopadu 2012 v 18:00.


BYLA VÁM DÁNA VÝZBROJ. POUŽIJTE JI.


Má vroucně milovaná dcero,

musíte nyní povstat a spojit se v lásce k přípravě na těžké časy, které leží před vámi.

Vy, má mocná armáda, jste požehnaní a chránění pečetí mého Otce, Pečetí živého Boha.

Při všem, co na vás bude vrháno ze všech stran, pamatujte, že jsem s vámi.

K mnoha událostem, včetně přírodních otřesů, válek, rozkolu v mé církvi na zemi, diktatur v každém z vašich národů – ve svém jádru propojených – dojde najednou.

Tak mnoho rozvratů vyvolá mnoho slz a skřípění zubů, ale jedna věc zůstane nedotčená. Tou bude moc Boží a jeho láska ke všem jeho dětem.

Tato bitva se rozpoutá před světem a vy, moje armádo, se nesmíte chvět strachem. V mém království je všechno v pořádku a vaše místo je tam zajištěno. Jsou to ostatní lidé, o které se teď musíte zajímat.

Byla vám dána výzbroj. Použijte ji. Modlitby mé modlitební kampaně pomohou zmírnit mnohé z hrůz zaviněné hříchy lidstva. Prosím, modlete se tuto modlitbu za zmírnění trestů (83):

Modlitba za zmírnění trestů

"Ó, drahý Otče, Otče Nejvyšší, my, tvoje nebohé děti, se vrháme před tvůj slavný trůn v nebi.

Prosíme Tě vroucně, abys zbavil svět zla.

Úpěnlivě prosíme o tvé slitování nad dušemi těch, kteří způsobují těžké strádání tvým dětem na zemi.

Prosíme, odpusť jim.

Prosíme, odstraň antikrista, jakmile se dá poznat.

Prosíme Tě, drahý Pane, zmírni svoji trestající ruku.

Místo toho Tě prosíme, abys přijal naše modlitby a naše trápení, abys ulehčil utrpení tvých dětí v tomto čase.

Důvěřujeme Ti.

Uctíváme Tě.

Děkujeme Ti za velkou oběť, kterou jsi učinil, když jsi poslal tvého jediného Syna, Ježíše Krista, aby nás zachránil od hříchu.

Vítáme tvého Syna znovu, jako Spasitele lidstva.

Prosím, ochraňuj nás. Nedej nám ublížit. Pomoz našim rodinám. Slituj se nad námi. Amen."

Vy, moje armáda, jste na vše připraveni. Všechno, co musíte udělat, je věřit ve Mne.

Když Mi budete plně důvěřovat, budete schopní odevzdat všechnu vaši lásku, vaše trápení, vaše starosti a vaši bolest Mně, vašemu Ježíši.

Když se tak stane, potom musíte všechno ponechat v mých svatých a milosrdných rukou.

Děkuji, že jste odpověděli na mé volání.


Váš Ježíšzpět