603. Poselství Ježíše ze dne 30. října 2012 v 19:10.


V SOUČASNÉM SVĚTĚ I POUHÁ ZMÍNKA O VÍŘE VE MNE, VAŠEHO JEŽÍŠE, ZPŮSOBÍ ROZPAKY


Má vroucně milovaná dcero,

už musíš vědět, že utrpení, které snášíš v mém jménu, potrvá až do úplně posledního dne této mise.

Je pro tebe těžké to slyšet, ale věz: Tato mise je nejtěžší ze všech misí, které ji dosud předcházely. Budeš vyvržena do pustiny a budeš pociťovat izolovanost a osamocení. Tvůj hlas bude ignorován, ale mé svaté Slovo se dotkne srdcí miliónů.

Budeš stále dbát mé svaté vůle, i když budeš často cítit, že nebudeš dostatečně silná.

Tvá slabost je však tvou silou a to pro tvoji důvěru ve Mne. Nikdy tě neopustím a rovněž tě nenechám bez pomoci ostatních. Přesto budeš kráčet v této misi osamocena. Jediným tvým společníkem budu Já. Spojím naše utrpení v jedno.

Ty, má dcero, budeš stále potřebovat mou milost, abys odolala. Vytrvat v této misi a hlásat moje svaté Slovo nevděčnému světu nebude snadné. Bude to vyžadovat velkou rozhodnost a odvahu.

To platí pro všechny mé stoupence, včetně těch, kteří Mě milují, ale nepřijímají tato poselství.

Překážky, jimž budeš v této části mise čelit, budou narůstat i pro všechny z vás, moje oddaná armádo.

Když Mě budete následovat, budete trpět. To však musíte připustit s důstojností. Velmi málo duší může zvládat utrpení, které zasáhne každého, kdo se přidá k mému učení.

V současném světě i pouhá zmínka o víře ve Mne, vašeho Ježíše, způsobí rozpaky.

Nejenže vám způsobí nepříjemnosti, když Mi veřejně projevíte vaši věrnost, ale budete pro Mě i trpět.

Nezapomeňte, že utrpení je mimořádná milost. Je velmi těžké je snášet a mnohé duše se proto ode Mne odvrátí. Ale musíte si pamatovat toto: Když trpíte v mém jménu, podpořím vás a zahrnu vás svými milosti. Navzdory vašemu utrpení vám to přinese pokoj duše.

Prosím, má dcero, nikdy se nevzdávej. Nikdy se neciť opuštěná, neboť Já jsem ti dokonce blíž, když se cítíš sama. Jsem ti ještě blíž během této doby utrpení. Musíš stále prosit o všechnu pomoc, kterou můžeš dostat, prosbami k mé milované Matce a ke všem svatým, aby ti přišli na pomoc.

Velmi brzy se smíříš s tím, že narůstající utrpení je přímým důsledkem odporu Zlého vůči této misi. Je mimořádně vyděšený, protože jeho bitva je u konce. Nenávidí tě kvůli duším, které budou zachráněny touto misí spásy.


Váš Ježíš


zpět