602. Poselství Ježíše ze dne 29. října 2012 v 15:30.


JEHO VELKÉ TRESTY, SVOU MOHUTNOSTÍ VE SVĚTĚ DOSUD NIKDY NEVÍDANÉ, MOHOU BÝT ZMÍRNĚNY


Má vroucně milovaná dcero,

jak jsem již řekl, příliv změn začal, protože trestající ruka mého Otce dopadne nyní nejen v USA, ale i v jiných zemích.

Všechny tyto ekologické zvraty budou pokračovat po celém světě, dokud lidstvo nebude očištěno.

Musíte se modlit, aby duše, které odmítají Boha, mohly být zachráněny z ohňů pekla šlechetností ostatních, skrze jejich modlitby.

Tato znamení mají ukázat lidstvu, že časy se vskutku změnily. Nic nebude, ba ani nemůže být stejné, dokud země nebude očištěna, aby se mohl uskutečnit můj Druhý příchod.

V této chvíli, kdy hřích pustoší zemi, není hodna přijmout Mesiáše.

Moji následovníci, toto jsou znamení časů konce, a vy musíte připravit své duše.

Velmi brzy bude jen málo lidí, včetně ateistů se srdcem z kamene, kteří budou schopni ignorovat ruku mého Otce.

Avšak jeho velké tresty, svou mohutností ve světě dosud nikdy nevídané, mohou být zmírněny a oslabeny vašimi modlitbami.

Nicméně tresty budou pokračovat, dokud lidstvo nepřijme Pravdu.

Den Pána, den jeho Druhého příchodu, se blíží, i když nejdříve musí dojít k mnoha událostem.

Bude to těžká doba pro všechny Boží děti, včetně těch, které mají silnou víru. Přesto mnohé z těch, které Mi, svému Ježíši, ukazují lásku a věrnost, budou v pokoji, neboť vědí, že přicházím, abych je přivedl do mého Nového ráje.

Musíte hledat štěstí tohoto nového království a musíte toužit po tomto velkém daru. Buďte silní a důvěřujte Mi. Musíte pochopit, že můj Otec je nucen potrestat ty, kteří plánují strašné činy. Slíbil, že přivede jejich činy ke konci, a že budou smeteni.

Znamení budou nyní viditelná v každém koutu země, aby zajistila, že lidstvo nebude ponecháno na pochybách, komu patří ta působící moc.

Takovou mocí vládne pouze Bůh. Jakákoliv jiná moc bude mít krátké trvání. Boží moc je všemocná a žádný člověk nikdy nepřekoná Stvořitele a Tvůrce všeho viditelného a neviditelného.


Váš Ježíš


zpět