600. Poselství Ježíše ze dne 27. října 2012 v 21:35.


KVŮLI JEJICH ČINŮM UDEŘÍ NA ZEMI BLESKY, ZEMĚTŘESENÍ A TSUNAMI


Má vroucně milovaná dcero,

existuje plán k přípravě kampaně celosvětového kázání.

Toto kázání však nebude od Boha. Místo toho budou kázat lež, která bude vyhlašovat, že Bůh neexistuje a ani existovat nemůže.

Za použití lidského uvažování a vědeckého vyhodnocení řeknou, že Bůh je jen výplod lidské fantazie.

Toto kázání není náhoda, ale velmi dobře plánovaná a koordinovaná kampaň, zosnovaná ateisty, jejichž věrnost patří Zlému.

Jejich srdce, mysl a duše byly ukradeny Satanem, jenž používá jejich pýchu lidského intelektu k arogantnímu hlásání lží, aby zastavil Pravdu.

Je to plán, jak všude na světě proměnit srdce lidí v kámen, tak jako jejich srdce jsou chladná a nemilující. Pak bude oznámeno, že toto nové náhražkové náboženství bude uzákoněno.

Toto jednotné světové náboženství bude uctívat šelmu, neboť to budou ruce otroků krále temnot, které uskuteční tuto ukrutnost.

Ateisté, kteří zosnují tento plán, jsou oddanými následovníky Satana.

Nemylte se, oni zbožňují šelmu a nemyslí na bolest a muka, které jejich činnost přinese.

Jejich misí je skoncovat s věrností k jedinému pravému Bohu. K Bohu, který miluje každé ze svých dětí, které stvořil. Odmítnou úsilí, přicházející nyní z nebes pro záchranu lidstva před konečným zničením.

Kvůli jejich činům udeří na zemi blesky, zemětřesení a tsunami.

Budou zastaveni.

Budou strašlivě trpět a jejich mučivý konec byl předpověděn.

Bitva u Armagedonu bude urputná, neboť Bůh se už nebude držet zpátky, aby dovolil takové zamoření.

Strašné tresty takové mohutnosti vyhladí pohany, kteří odmítají Slovo Boží.

Modlitba k Bohu, hledající milosrdenství, je jedinou cestou ke zmírnění takových trestů.

Vaše modlitby prosící o odpuštění pro jejich duše, budou jediným způsobem, jakým takové duše mohou být zachráněny.

Má dcero, výsledkem bude hodně destrukce kvůli tomuto ďábelskému dílu, které tyto ateistické skupiny zamýšlejí vnutit zemi.

Mnozí si neuvědomují závažnost svých činů.

Avšak mnozí vědí velmi přesně, co dělají, neboť jsou to lháři.

Oni v Boha věří, protože si vybrali jeho nepřítele, ďábla, jako svého boha ze své vlastní svobodné volby.

Vše, co chtějí, je krást duše.

Bůh, můj Otec, zasáhne svou mocí nejen, aby je potrestal, ale aby zachránil duše dřív, než Mu budou ukradeny.


Váš Ježíš


zpět