597. Poselství Ježíše ze dne 25. října 2012 v 21:50.


PŘEJI SI, ABY SE MÁ ARMÁDA MODLILA MODLITBU MODLITEBNÍ KAMPANĚ ZA VÍTĚZSTVÍ ZBYTKU MÉ CÍRKVE


Má vroucně milovaná dcero,

musíš povzbudit všechny mé následovníky, aby všude pokračovali v organizování modlitebních skupin.

Nadešel pro Mne čas vás zavolat a všechny shromáždit, abyste utvořili moji armádu, aby pochod k věčnému vítězství mohl začít ještě tento den.

Má dcero, 9. listopadu 2012, v den druhého výročí, kdy jsem tě poprvé zavolal, si přeji, aby se má armáda modlila tuto modlitbu modlitební kampaně za vítězství zbytku mé církve (82):

Za vítězství zbytku mé církve

"Ježíši, Králi a Spasiteli světa, zavazujeme se Ti naší ctí, naší věrností a našimi činy, že budeme všem lidem hlásat tvoji slávu.

Pomoz nám získat sílu a důvěru, abychom povstali a oznamovali Pravdu v každém čase.

Nikdy nás nenechej váhat nebo se zpozdit v našem pochodu k vítězství a v našem plánu k záchraně duší.

Slibujeme, že se Ti úplně odevzdáme, a to naším srdcem a vším, co vlastníme, abychom se osvobodili od překážek a mohli pokračovat v trnité cestě k branám Nového ráje.

Milujeme Tě, nejdražší Ježíši, náš milovaný Spasiteli a Vykupiteli.

Sjednocujeme se v těle, mysli a duchu s tvým Nejsvětějším Srdcem.

Vylévej na nás tvé milosti ochrany.

Pokryj nás svou vzácnou Krví, abychom naplnění odvahou a láskou povstali a oznamovali Pravdu tvého nového království. Amen."

Prosím vás, moji drazí následovníci, abyste se shromáždili, rostli a rozhlásili mé svaté Slovo každému národu. Prosím vás, abyste se soustředili vždy na Mne a pracovali se Mnou na konečném vítězství spásy.


Váš Ježíš


zpět