596. Poselství Matky Spásy ze dne 25. října 2012 v 7:30.


NARŮSTÁNÍ ZBYTKU CÍRKVE MÉHO SYNA BUDE POKRAČOVAT


Mé dítě,

jako nikdy dříve, stále víc lidí je přitahováno k těmto svatým poselstvím pro celý svět.

Mnozí nechápou skutečný účel těchto poselství. Co musí vědět je, že jsou darem lidstvu, aby přivodila obrácení.

Byla dána světu, aby si duše zvykly se modlit a měly účast na svatých svátostech.

Především tato poselství poskytují duši jistou formu klidu a pokoje, aby více Božích dětí bylo učiněno hodnými vstoupit do Nového ráje.

Plodem těchto poselství bude víra Božích dětí.

Narůstání zbytku církve mého Syna bude pokračovat, díky těmto a jiným svatým poselstvím, dávaným pravým vizionářům po celém světě.

Bůh tolik miluje své děti, že bude uděláno vše, aby se zajistilo dosažení spásy všech duší.

Můj Syn se dobře připravil, aby všechny jeho plány, které zamýšlí těmito poselstvími dosáhnout, byly uskutečněny.

Proto nikdy nesmíte pociťovat beznaděj.

Vše, co je důležité, je naděje.

Vaše důvěra v mého Syna, kdy se Mu plně odevzdáte, bude znamenat, že může dokončit své plány na záchranu každého hříšníka skrze vaši věrnost k Němu.

Děti, musíte Mu slavnostně slíbit, že přijmete jeho pokyny, a jeho láska vás zahalí, aby vás učinila silnými.


Vaše Matka
Matka Spásy


zpět