594. Poselství Ježíše ze dne 23. října 2012 v 20:30.


PŘEJI SI VYZVAT VŠECHNY BOŽÍ DĚTI VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, ABY SE MODLILY ZA SVOU VÍRU


Má vroucně milovaná dcero,

chci vyzvat všechny Boží děti ve Spojených státech amerických, aby se modlily za svou víru.

Právě tak, jak tomu bude v jiných křesťanských zemích, bude vaše víra napadena a vše bude uděláno, aby byly sprovozeny ze světa veškeré stopy svědčící o Mně, vašem Ježíši.

Musíte utvořit tolik modlitebních skupin, kolik jen můžete, abyste – sjednocení skrze mé Nejsvětější Srdce, obdrželi milosti, které vám dovolí přestát takové pronásledování.

Křesťanská víra bude časem zakázána, spolu s ostatními náboženstvími, které uctívají mého Otce.

Vy, moji milovaní následovníci, budete ochraňováni z nebes, ale musíte se modlit o sílu, neboť změna v demokracii ji postaví na hlavu, vzhůru nohama.

Jako největší národ na světě, hlásající skrze demokracii svobodu, bude vám brzy odepřeno právo být křesťany.

Toto právo, které vám bude odepřeno, bude považováno za demokratické opatření. Nové zákony, které mají být ve vašem národu brzy zavedeny, budou považovány za základní, aby každý byl chráněn pod jediným celosvětovým náboženstvím.

Tyto zákony znesvětí mé svaté jméno, ale Já vás neopustím. Dám vám veškerou pomoc, kterou budete potřebovat. Vše, co budete muset udělat, je, prosit Mě o ni.

Bdím nad vámi a ochraňuji vás, protože čas ke svržení křesťanských církví je blízko.

Mé děti, oni mohou zavřít kostely, pozměnit mé svátosti, aby je udělali zbytečnými, zbavit odvahy mé posvěcené služebníky a zastrašovat vás, ale bude to marné. Jejich moc nebude stačit na jednoduchost vaší víry, pokoru duše a lásku ke Mně, vašemu Ježíši.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět