593. Poselství Ježíše ze dne 21. října 2012 v 17:50.


NESMÍTE DOVOLIT, ABY VÁS PŘEMOHL STRACH Z BUDOU-
CNOSTI, NEBOŤ TO NENÍ MÉ PŘÁNÍ


Má vroucně milovaná dcero,

tak mnoho lidí, kteří přijímají má poselství, se zbytečně znepokojuje budoucností světa. Je to pochopitelné.

Nikdy byste neměli mít pocit, že musíte všeho nechat a ignorovat své každodenní životy, zanedbávat své zaměstnání, rodinu, nebo své milované, abyste zachraňovali duše.

Já, váš Ježíš, se vždy postarám o mé vlastní. Ode Mne se nemáte čeho obávat. Vše, o co žádám, jsou vaše modlitby za záchranu duší.

Nesmíte dovolit strachu z budoucnosti, aby vás přemohl, protože to není mé přání.

Očekávám však od vás váš čas v modlitbách a oběti, jak jsem vás poučil v těchto poselstvích. Žijte dál své životy, i když mé svaté Slovo navždy změní způsob, jakým nahlížíte na život.

Na světské věci se už nebudete dívat tak, jak jste na ně pohlíželi v minulosti. I když budou stále částí vašeho života, už nebudou jeho pánem.

Musíte si vzpomenout na to, že nemůžete sloužit dvěma pánům, neboť je jen jeden Pán, a tím je Bůh.

Neočekávám od svých stoupenců, aby se všeho vzdali a následovali Mě. Neočekávám od mých následovníků, aby se odvrátili od svých každodenních povinností a následovali má poselství. Ne, vše, o co prosím, je vaše láska. Musíte se řídit Božími zákony. Prožít své životy podle mého učení. Ctít svátosti. Projevit lásku jeden druhému a modlit se za duše těch, kteří si sami nepomohou.

Jděte v pokoji a ve vědomí, že mé milosrdenství je velké a že má láska k lidem překoná skutky šelmy a strašné utrpení, které vyvolává v tomto světě.

Buďte v pokoji. Žehnám vám.


Váš Ježíš


zpět