588. Poselství Boha Otce ze dne 18. října 2012 v 18.00.


MŮJ SYN BUDE BRZY POSLÁN, ABY ODHALIL PRAVDU O STVOŘENÍ LIDSTVA


Má nejdražší dcero,

čas pro Mne, abych zase poslal mého jediného Syna, Ježíše Krista, shromáždit všechny mé děti do mého srdce, je blízko.

Mé srdce, zřídlo všeho života, se otevře, aby shromáždilo všechny mé děti jako jedno.

Můj slib – zachránit všechny mé maličké, je již téměř naplněn.

Mým největším přáním je ukázat sám sebe každému jednotlivému člověku, včetně těch, kteří nechápou, proč nebo jak byli stvořeni mou rukou.

Můj Syn bude brzy poslán, aby odhalil Pravdu o stvoření lidstva.

Tento den byl připravován po tak mnoho desetiletí. Nemohl se však až dosud uskutečnit, neboť ztráta tak mnoha mých dětí by byla příliš velká.

Mým dětem bude brzy ukázána Pravda o jejich stvoření, jejich existenci a o nesmrtelnosti jejich duší.

I když u mnohých z nich vyvolá tato událost velkou naději a radost, pro jiné to budou muka, která nedokážou unést.

Zřídlo mé lásky a milosrdenství má být vylito na celé lidstvo skrze mého Syna, Ježíše Krista.

Po tom dojde k velkému rozdělení, kdy duše, které odpovědí na jeho milosrdenství, budou vzaty stranou.

Zbývajícím duším bude poskytnuta každá příležitost, aby uslyšely moje volání z nebes.

Já, jejich Otec, se dám poznat silou živlů podnebí. Uvidí mou ruku, až ji natáhnu ke každému z mých dětí, abych je zachránil před smrti.

Mé volání bude slyšeno, ale ne všemi. Těmto duším bude ukázána má láska prostřednictvím mých proroků v posledním pokusu přitáhnout je do mého srdce.

Nebe se otevře a stáhne se zpátky. Svine se jako svitek, dokud znamení z nebes nebudou odhalena. Zvuk polnic mých andělů bude vábit tyto ubohé, malé duše, až do samého konce.

Nyní slibuji, že mé zřídlo lásky pokryje celou zemi, jakmile sjednotím mé srdce se srdcem všech mých dětí.

Můj božský zásah uvidí miliardy a mnozí s úlevou poběží do mé svaté náruče. Pravda mého Božího plánu a tajemství života na zemi budou předloženy všem, aby je viděli. Jen pak přijme člověk Pravdu o existenci věčného života.

Konec utrpení na zemi je blízko. Závěrečné pronásledování, kdy Zlý bude panovat nad mými dětmi, je dovršeno.

Potom svoboda, mé děti, po které jsem toužil od začátku, bude konečně vaše.

Děti, vzhlížejte ke Mně, svému milovanému Otci, neboť vás držím ve svých rukou. Přicházím prostřednictvím mého Syna, abych vás vzal do mého nového království na zemi.

To je dědictví, které jsem slíbil mému Synu. To je můj slib všem mým dětem.

Čas k tomuto velkému zázraku se již velmi blíží.

Žehnám vám všem, každému z mých dětí.

Miluji vás.

Ochraňuji vás a sjednocuji se svým srdcem.


Váš Otec
Bůh Nejvyšší


zpět