587. Poselství Ježíše ze dne 17. října 2012 v 12:30.


PŘÍLIV ZMĚN MÁ ZAČÍT VELMI BRZY


Má vroucně milovaná dcero, příliv změn má začít velmi brzy.

Tak mnoho lidí ve světě konečně pochopí smysl svých životů, a co je důležité, a co není.

S tímto nadcházejícím časem musí být nakládáno jako s dobou přípravy na Nový ráj na zemi. Nesmíte se ho bát.

Těm, kteří Mě znají, jsem řekl, že Mi musí zcela důvěřovat. Těm, kteří Mě neznají, bude Pravda poprvé odhalena.

Moji stoupenci se nyní musí začít modlit mé modlitby modlitební kampaně, včetně modlitby (45) za záchranu duší během Varování, aby obnovy země bylo dosaženo podle mé nejsvětější vůle.

Jakmile bude Pravda odhalena, má svatá poselství musí být všude rozšířena. Až se to stane, mnozí si budou vědomi podvodů, kterým budou muset ve svých zemích čelit. Naučí se, jak rozpoznat antikrista, a budou se moci vyzbrojit proti jeho soužení.

Nyní je čas, abyste se sjednotili s mým Nejsvětějším Srdcem.

Budete-li ve spojení se Mnou, budete ochraňováni v každém čase.


Váš Ježíš


zpět