585. Poselství Ježíše ze dne 16. října 2012 v 16:20.


PRO MNOHÉ VIZIONÁŘE A PROROKY JE TO TĚŽKÝ ČAS OSAMĚLOSTI, PROTOŽE KAŽDÝ Z NICH PRACUJE SÁM


Má vroucně milovaná dcero,

když říkám, že jsem poslal své proroky do světa, znamená to, že každému z nich byla dána zvláštní mise. Ani jedna z dvou misí není stejná.

Ty, má dcero, jak už jsem ti řekl, jsi posledním prorokem. Kdokoliv nyní přijde a bude tvrdit, že hlásá mé Slovo od doby, kdy přijímáš tvá poselství, nedostal pověření ode Mne.

Mnoho ubohých duší se rozhodlo připoutat pozornost a v některých případech i znevažovat tato svatá poselství, dávaná světu, aby pomohla zachraňovat mé duše.

Přicházím snažně prosit Boží děti, aby naslouchaly tomu, co jim mám říct, ale nemohu je nutit, aby Mě vyslyšely.

Nemohu nikdy přikázat Božím dětem, aby něco udělaly, neboť to není možné, protože jim byl dán dar svobodné vůle.

Vše, o co prosím, je, abyste všichni otevřeli srdce a dovolili mé lásce naplnit vaše duše. Chci, abyste všichni, včetně těch, kteří páchají zlé činy, věděli, že vás miluji. Proto je vaše spása mou prioritou. V každém případě se proroctví předpověděná v Knize Zjevení začala uskutečňovat.

Ti, kdo naslouchají mým pokynům a odpovídají na mé volání, mohou zachránit mnoho duší.

Mojí touhou je, aby každý z vás přišel ke Mně a měl podíl na království Nového ráje.

Neodsuzuji zatvrzelé hříšníky, ani vás nežádám, abyste je odsuzovali, protože k tomu nemáte právo. Odsuzujete-li jiného, nemluvíte ve jménu Boha. Podněcujete-li ostatní, aby soudili jiné lidi, tak jejich odsouzením odmítáte Mne.

Volám k vám všem, abyste v tomto čase poslouchali jen jeden hlas. Můj hlas je vše, na co se musíte soustředit, chcete-li zachránit sebe, vaše rodiny, přátele a sousedy. Všechny modlitby byly nyní vyhledány, aby pomohly vám a vašim milovaným se připravit na moji zpověď, na Varování.

Čas je už blízko.


Váš Ježíš


zpět