577. Poselství Matky Spásy ze dne 7. října 2012 v 11:00.


PLÁČU KVŮLI NIM KRVAVÉ SLZY A JE MI TĚŽKO U SRDCE


Mé dítě, prosím, modli se za mé ztracené děti, jejichž počet vzrůstá každým dnem. Ony nevěří, nebo nemohou věřit v mého Syna a ubírají se jinými cestami.

Pláču kvůli nim krvavé slzy a je mi těžko u srdce. Jak jsou ztracené a jak se cítí prázdné.

Oroduji u Boha, aby ve svém milosrdenství brzy otevřel jejich zatvrzelá srdce.

Varování je blízko, mé dítě. Mé děti se potřebují připravit. Ty, které se vyhýbají těmto svatým poselstvím mého Syna a mého Věčného Otce, se budou muset zodpovídat Bohu.

Mnohé z nich tuto misi poškodily a podněcovaly jiné duše, aby ji odmítly. Mnohé takové duše od té doby zemřely ve smrtelném hříchu. Kdyby bývaly přijaly modlitby, dané lidem modlitební kampaní, mohly by být zachráněny.

Ti, kteří nepřijmou tato poselství, nesmí pracovat se Zlým, aby podrývali Boží Slovo. Modlete se o pomoc, kterou potřebují, aby našli pokoj ve svém nitru.

Bylo prorokováno, že prorok času konce nebude přijat, i když šířením Božího Slova bude dosaženo mnohých obrácení.

Odmítnete-li pomoc, která je v tomto čase sesílána z nebes, aby vám pomohla zachránit vaše duše, pak to bude na vaše vlastní nebezpečí!

Neurážejte mého Syna tím, že nedokážete naslouchat. Potom, co jste tato poselství z nebe přečetli, můžete je nevyslyšet, ale nejdříve jim musíte naslouchat.

Máte svobodnou vůli, abyste si vybrali, kterou cestou chcete jít.

Ale vaše svobodná vůle vás neopravňuje k tomu, abyste se úmyslně rouhali proti Duchu Svatému.

Až se Varování uskuteční, budete naplněni světlem Pravdy.

Vaše duše bude osvícena a vy uvidíte jak dobré, tak i špatné skutky, které jste vykonali v průběhu svých životů. V této etapě mnozí přijmou Boží lásku. Žel, mnozí budou příliš tvrdohlaví, než aby uznali svá provinění. Budou zavrženi a budou strašně trpět.

Buďte vždy připraveni. Času je málo.


Vaše milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy


zpět