573. Poselství Matky Spásy ze dne 2. října 2012 v 15:30.


MNOHO VŮDCŮ CÍRKVE MÉHO SYNA NEŘÍKAJÍ NIC. UŽ NEHÁJÍ VEŘEJNĚ SVATÉ JMÉNO MÉHO SYNA.


Mé dítě,

kampaň k hanobení jména mého milovaného Syna, Ježíše Krista, vzrůstá.

Není na tom dost, že Ho popírají, mnozí chtějí urážet jeho obraz v myslích těch, kteří v Něho věří.

Křižování Těla mého Syna, křižování jeho církve, se stupňuje.

Mnozí z vůdců církve mého Syna neříkají nic. Už nebrání veřejně svaté jméno mého Syna. Chybí jim odvaha, aby bránili Tělo mého Syna, jeho církev na zemi.

Mnozí nechtějí na sebe přitahovat nechtěnou pozornost kvůli hříchům kněží v minulosti. Mnozí prostě nemají silnou víru, které je třeba, aby byli opravdovými svědky pravdy učení mého Syna.

Tolik jich ve světě nevěří v existenci mého Syna a to Ho přivádí k pláči.

Tak mnozí, kteří Pravdu znají, si myslí, že je přijatelné prokazovat neúctu tím, že poslouchají rouhání a ještě zůstávají zticha.

Děti, musíte se hlásit k pravdě o ukřižování mého Syna otevřeně a bez strachu. Lidé budou poslouchat. Bude vám nasloucháno. Kdyby každý služebník mého Syna by měl zůstat zticha, kdo potom bude mluvit o mém Synu?

Kdo bude šířit jeho svaté Slovo v tomto čase, kdy tak mnozí z Božích dětí popírají existenci Boha?

Velmi brzy nebudou mít už žádnou výmluvu. Až uvidí stav svých duší, poprvé pochopí, že nějakou duši mají.

Modlete se, aby se pak stali silnějšími a byli opravdovými vojáky Krista.


Vaše milovaná Matka
Matka Spásy


zpět